tisdag 15 mars 2011

Alla vill lyckas på jobbet - även de omotiverade!

Jag är övertygad om att alla vill lyckas på jobbet. I alla fall de allra flesta. Jag anser att man ska ha detta som utgångspunkt när man effektiviserar sin verksamhet.

Jag får ibland höra att de företag jag träffar har omotiverade medarbetare och vi ser ibland i våra arbetsplatsanalyser att motivationen är låg på vissa enheter.

Det är klart att bristande motivation kan bidra till att man inte gör sitt bästa för att lyckas på arbetet. Men jag är övertygad om att omotiverade medarbetare helst skulle vija jobba på en arbetsplts där dom känner sig motiverade. D v s där dom känner sig motivierade och därmed vill lyckas i sitt arbete. 

Jag stöter ibland på arbetsplatser där man accepterar medarbetare med bristande motivation, med skälet att "så har det alltid varit". "Arbetet är så trist för vissa, så det är naturligt". Man har gett upp ... och vad kostar inte det i ineffektivitet?

På vissa arbetsplatser överväger man högre lön i syfte att höja motivationen, men det ger ger sällan effekt i det litet perspektivet. Man vänjer sig och så är den bristande motivationen tillbaka.

Man bör ställa sig frågan - har medarbetaren uppfattat och accepterat målen för sitt arbete? Upplever han eller hon tillräcklig återkoppling från sin chef?

Ytterligare skäl till bristande motivation kan vara att är det fel person på arbetsplatsen. Kan det vara så att personen har fel eller otillräcklig kompetens?

Ofta upptäcker man att medarbetare missuppfattat syftet med sina arbetesuppgifter vad dessa innebär för verksamheten i litet större perspektiv.

Beror bristande motivation på att  medarbetaren upplever att arbetet är monotont och eller okvalificerat, kan detta hanteras genom att fördela arbetet på olika personer som roterar mellan olika befattningar.

Ett levande ledarskap och en känsla av samhörighet med gruppen kan också öka motivationen. Alltså mål och återkoppling, visat engagemang från chefen.

Vidare är en levande kultur som präglas av att vilja göra sitt bästa och där alla stöttar varandra i grupperna för att jobba mer effektivt skapar motivation.

Listan kan göras mycket längre, men jag försöker visa på att det finns många möjligheter att komma tillrätta med just bristande motivation.

Om jag ska försöka mig på en sammanfattning, så skulle jag råda att skapa en dialog med de som har bristande motivation.

Den bristande motivationen medför ofta brister i förtroendet för chefen och det kan av detta skälet vara svårt att få igång en givande diskussion. Det gäller för chefen att ha en signalera sin tydliga vilja att lösa problemet och att hålla fast vid denna ambition. Det kan också vara ovärderligt för chefen att ha någon person att diskutera situationen och hur den utvecklar sig.

Motivation går ju inte att kommendera fram. Den måste förtjänas. Förtjänas av hur ledarskapet utövas.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar