onsdag 23 mars 2011

Alla vill lyckas på jobbet!

Är det någon som inte vill lyckas på jobbet? Känner du någon som inte vill lyckas på jobbet? Känner du någon som innerst inne inte vill lyckas?

Tänkte väl det ...

Vad innebär att lyckas på jobbet?
Vad innebär det för dig?
Låt mig försöka gissa:

Att du får positiva omdömen av din chef och du märker att dina kollegor behandlar dig väl. Om du är chef så märker du att dina medarbetare utför fantastiskt jobb och att stämningen är god på din enhet.

Du känner dig stimulerad och kreativ och får ofta gehör för dina idéer, även om inte alla blir till verklighet. Du känner att du har flyt i arbetet och det ger dig massor av positiva känslor och energi! Du kan ha tuffa utmaningar, men du känner att du klarar dem och du går från klarhet till klarhet. Naturligtvis är det olika saker som triggar igång olika personer. Jag tänder på vissa saker och du på andra. Men det vi har gemensamt är att vi behöver något som gör att vi går igång på alla cylindrarna. Eller hur?
Kan det vara så för dig? Har jag rätt?

Vart vill jag komma med mina tankar ... ?

Jo, att lyckas på jobbet skulle jag önska att alla fick känna att de gör. Det ger ju livskvalitet och jag tror att ingen skulle avstå från hög livskvalitet. Vi har ju förmodligen bara ett liv - ja, jag kommer inte ihåg något från ett tidigare liv, så oavsett vilket så vill vi nog vill vi till mans förverkliga oss i detta liv, om vi finge chansen? Eller hur?

Att lyckas i jobbet borde alltså vara en rättighet för alla, tycker jag.

Men sanningen är att väldigt många vantrivs i jobbet! Det visar sig i statistik, både i den jag arbetar med och den officiella statistiken.

Det finns många skäl till vantrivseln, men ofta har det till följd att man inte känner att man lyckas. Det kan vara konflikter på arbetsplatsen, att man har otillräcklig information och kompetens för sina arbetsuppgifter, man känner inget förtroende för chefen och upplever att chefen sannolikt har samma känsla tillbaka. Brister i att få påverka hur och när man ska utföra sina arbetsuppgifter skapar otrivsel. Upplevd meningslöshet är demoraliserande. Listan kan göras mycket lång.

För arbetsgivare som ska rekrytera attraktiv arbetskraft är det ett svårt utgångsläge att inte ha attraktiva arbetsplatser. De attraktivaste personerna man vill anställa går till de företag och verksamheter man känner ett förtroende för och som man är övertygad om medger att man kommer att lyckas på jobbet.

Vad behöver man göra för att locka nya medarbetare som vill lyckas på jobbet?

Jo, man bör börja med att se till att de som redan finns anställda får chansen att lyckas!

En sådan insats betalar sig ofta oerhört snabbt. Tänk dig att om alla medarbetare på din arbetsplats anser att de lyckas i arbetet, så kommer de att lyfta verksamhetens resultat till nya nivåer. Konsekvensen innebär högre effektivitet och lönsamhet. För offentlig anslagsfinansierad verksamhet att pengarna räcker längre och att man därför får resurser över för att vidareutveckla verksamheten. Verksamhetens varumärke bland jobbsökande ökar eftersom man som arbetsgivare kan uppvisa positiva och utvecklande arbetsuppgifter.

Hur ska man göra för att skapa en attraktiv arbetsplats? Listan över tänkbara åtgärder och insatser kan göras lång. Det svåra är att göra rätt prioriteringar som ger bra och tidiga resultat i form av ökade prestationer hos medarbetarna.

För att lyckas behöver man göra en analys av de faktorer som påverkar medarbetarnas prestationer. Sedan är det viktigt med rätt slutsatser och att besluta om ett begränsat antal insatser på de olika enheterna/avdelningarna. Det räcker alltså inte med att göra litet av varje eller att ha generella övergripande aktiviteteter som är lika över hela organisationen. Bästa resultatet uppnår man genom att titta på varje enhet och utifrån de förutsättningar som råder prioritera ett fåtal områden för förbättringsarbetet och sedan förtlöpande följa upp.

Just feedbacken till chefer och medarbetare är avgörande för hur man kommer att lyckas. Feedbacken i form av mätvärden och nya beslut skapar engagemang som lyfter verksamheten.

Som sammanfattning skulle jag säga att följande faktorer är avgörande för att bli en arbetsplats där alla kommer att känna att de lyckas i arbetet: 
 
  • Tydliga mål
  • Befogenheter och ansvar
  • Feedback


Lycka till!

önskar

Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar