tisdag 12 april 2011

Ge chefen chansen att lyckas

Jag har nu några års erfarenhet av samarbetet med BAAB som just igår bytte namn till Sustainable Performance - Sperab, http://www.sperab.se/ .

I våra projekt har vi förundrats över att det ofta finns enheter där man inte gjort ett förändringsarbete trots vår arbetsplatsanalys. Chefen får ju skriftliga rekommendationer på vad han eller hon ska prioritera för att skapa bra arbetsförutsättningar för  medarbetarna. För när man lyckats färbättra arbetsförutsättningarna fungerar arbetet mycket bättre och medarbetarna mår bättre och de presterar bättre. Det är således bara positiva saker som inträffar om man tar tag i sakerna. Trots denna uppsida så händer ingenting!

Men varför händer det ingenting på många arbetsplatser trots så tydliga indikationer vad som är fel och vad man behöver göra för att rätta till det?

Vi har funnit vid de kvalitativa studier vi genomfört efter en arbetsplatsanalys, att cheferna ofta har sämre arbetesförutsättningar än vad de uttrycker när de svarar på en medarbetarenkät eller BAABs arbetsplatsanalys.

Vi har funnit att chefer som upplever att de har dåliga arbetsförutsättningar ofta har svårt att driva ett förändringsarbete i sin enhet som föranleds av en arbetsplatsanalys. En analys som ger rekommendationer för att förbättra medarbetarnas arbetsförutsättningar. Alltså måste man börja med att ge cheferna bra arbetsförutsättningar. Sen är de redo att driva det förändringsarbete som behövs för att öka sina medaretares prestationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar