tisdag 31 maj 2011

Lyckas i jobbet genom att fatta snabba beslut

Har du tänkt på hur du gör när du fattar dina beslut? När du bestämmer dig för något.
Hur gör du då?

Samlar du en massa information, funderar du och beslutar och sedan ändrar ditt beslut? För att sedan kanske ångra dig och fatta nytt beslut? Funderar sedan vidare om det ändå var så klokt beslut du fattat?

Eller fattar du ett beslut och håller sedan fast vid det?

Vilken av ovanstående två beslutsmetoder ger ofta ett resultat som innebär att du lyckas i jobbet?

Att långsamt fatta beslut för att sedan överväga och ändra detta och sedan kanske fundera ytterligare. Att spendera tid i bilkön eller i när du tar din träningsrunda eller tid på jobbet med att älta dina beslut tar tid. Tid som du istället kunde använda för att planera hur du ska uppfylla ditt fattade beslut och få tid över att hitta nya saker som du ska besluta dig för. Tid för att drömma om en härlig ledighet som nalkas?

Har du tänkt på att det är många gånger betydligt effektivare att fatta beslut, hålla fast vid dem och sedan fatta kompletterande beslut för att lösa eventuella problem som uppstår.

Personer som har för vana att fatta beslut snabbt är ofta mer framgångsrika i jobbet.
Du som är långsam i dina beslut - vore det inte skönt att fatta beslut och sedan kunna glömma själva beslutsprocessen och istället fokusera på hur du ska göra för att förverkliga ditt beslut?

Har du funderat på hur du gör när du ska köpa ett plagg eller beställa hotell på en ny ort? Du får fram ett antal alternativ och ser några bra och du bestämmer dig för något av dessa, men vill ändå ha ytterligare några alternativ för att veta att du fattat ett bra beslut. När du sedan fattar ditt beslut - är det inte ofta ett av dina första alternativ du slutligen bestämmer dig för - t o m ditt första favoritalternativ du hade när du började?

Så frågan är ... varför spendera tid på att överväga en massa information och alternativ när du ändå fattar ditt slutliga beslut  som var ett alternativ du från börjant tyckte var bäst? Om du ändå fattade ett beslut på dina sista alternativ, så undrar du om inte ett av de första alternativen ändå inte var bäst?

Varför jag vet så mycket om att vara långsam i mina beslut?
Jo gissa..! Men jag har fått en inblick i vad snabba beslut betyder för mig. Jag är jättenöjd!

Jodå, visst erbjuder jag träningsprogram för att sätta mål och fatta snabba beslut. 

tisdag 24 maj 2011

hög lön inte förutsättning för att lyckas på jobbet

Idag är jag i Karlstad och läste i min telefon (!) att ge hög lön till chefer innebär i allmänhet inte att de presterar mer i arbetet. Hög lön påverkade väldigt litet när det gällde befattningar där man skulle vara kreativ.

Jag är inte förvånad. Våra prestationskartläggningar och den internationella forskningen visar att höga löner inte påverkar vad man presterar i arbetet, d v s hög lön inntebär inte att man nödvändigtvis lyckas i jobbet! Förutsättningar för att lyckas i jobbet handlar om möjligheter att påverka, förhållandet till närmaste chefen, d v s återkoppling, mål, känna att chefen liter på mig, o s v, arbetsbelastning, stimulans i arbetet. Hög lön finns inte med som påverkande faktor.

Lönen påverkar ifall den upplevs orättvis och/eller väldigt låg. Då rinner massor med energi ut i frustration, ilska, diskussioner på arbetsplatsen.

Bonus, hur påverkar det? Ja, det beror på typ av befattning och om man utgår från en låg grundlön. Bonusen måste kopplas till aktiviteter som vederbörande ska utföra. Det är inte alla människor som presterar mer när man kopplar lönen till vad man presterar. Många jobbar mer fokuserat och effektivt när man har en trygg inkomst. Men extrem bonus påverkar prestationerna normalt inte så att man presterar extremt bra. Detta är som sagt mina funderingar och reflektioner...

Ja, fältet är fritt för kommentarer och synpunkter.

tisdag 17 maj 2011

Att lyckas i jobbet contra framgångsrik verksamhet

Säkert har du tänkt på att det finns olika konsekvenser av att din arbetsgivare är framgångsrik. Ur arbetsgjvarens synpunkt kan framgång uttryckas i lönsamhet, marknadsandelar, nöjda klienter eller kunder, nöjda medarbetare.

Ur medarbetarnas personliga synvinkel kan det vara att man känner att man lyckas på jobbet. Att man hade ytterligare en bra dag på jobbet där jag som chef eller medarbetare har löst dagens uppgifter på ett bra sätt.

Att efter jobbet kunna hinna med vardagliga bestyr och kanske även få en stund av vila eller träning och känna sig avkopplad när man går till sängs. Ja, så ser det ju inte alltid ut - men om jag uttrycker mig att en ideal sitaution skulle vara att du svarade: "Ja, det händer ofta" eller "Ja, det är så normalt för mig", "Jo så är det fast inte när vi har högsäsong". En dag, eller en vecka på jobbet där du känner dig nöjd med din insats.

Finns det någon konflikt i arbetsgivarens synvinkel och medarbetarnas och chefernas? Egentligen inte skulle jag säga. Arbetsgivare som är kloka och som vill vara attraktiva som arbetsgivare vinner på att satsa på att medarbetare och chefer orkar prestera dag efter dag, vecka efter vecka och år efter år. Att jag sa ordet "Egentligen inte" beror på att jag ibland stöter på arbetsgivare där man inte fått detta tänk på plats av olika skäl.

Orsakerna till dessa obalanser kan vara nya, ovana chefer, nya krav på chefer och medarbetare, en företagsledning eller annan högre ledning som behöver växla fokus från strikt resultatfokus till att nyansera detta med att stödja hur ledarskapet i organisationen utövas.

tisdag 10 maj 2011

Kontorslandskap vägen till att lyckas i jobbet?

Jag läste en artikel i Dagens Industri igår om hur kontorsytorna
minskar på svenska kontor. Antalet kvadratmeter per arbetsplats
har halverats på drygt ett decennium.

Strävan är ju att av ekonomiska skäl pressa kostnaderna för
kontorslokaler för att på så sätt öka vinsten eller få pengar över
till viktiga investeringar.

Det är inte helt okomplicerat om man ska se till alla faktorer som
påverkar det ekonomiska utfallet. Medarbetarnas upplevda
arbetsförutsättningar är en viktig faktor som kan kullkasta hela
kalkylen. Jag menar, upplever inte medarbetarna och cheferna att
de har bra arbetsförutsättningar, så finns det allvarlig risk att
prestationerna sjunker.

De faktorer som påverkar prestationerna är möjligheterna att
påverka sin arbetssituation, förhållandet till närmaste chef,
arbetsgemenskap, stimulans i arbetet, trygghet och säkerhet och
slutligen optimal arbetsbelastning. Trånga ytor, störande påverkan
från omgivningen kan bygga upp irritation, frustration som
påverkar arbetsgemenskapen och ledarskapet. Det gäller att hålla
koll på vad som händer när man gör en förändring på arbetsplatsen.
Vi i Orantic erbjuder ett tillförlitligt sätt att kartlägga de
prestationspåverkande faktorerna och ge klara rekommendationer för
att snabbast förbättra dem. Det kan vara en klok investering i
samband med en så stor förändring som utformning av
arbetsplatserna.

Det gäller att se till helheten och inte begränsa en sådan
kartläggning till attityderna kring själva arbetsplatsen. Man
måste se hur alla faktorer som påverkar prestationerna samspelar.
Trånga utrymmen eller obekväma lösningar, påverkar likaväl som
dåligt ledarskap eller påverkansmöjligheter kan påverka hur man
uppfattar sin fysiska arbetsplats.

onsdag 4 maj 2011

Att lyckas i jobbet är en rättighet för alla - finns inte skyldigheter?

Jag har fått frågan om medarbetarna inte har skyldigheter på jobbet? Om inte medarbetarna måste själva bidra till att dom lyckas i jobbet?

Enligt min mening har naturligtvis medarbetarna skyldigheter och det finns många exempel på där medarbetare inte uppfyller dessa. Detta kan bero på många orsaker, dels att man de facto inte vet sina skyldigheter, beroende på oklara regler och anvisningar. Det kan vara personliga attityder som inte fungerar på en arbetsplats, det kan vara bristande motivation.

Så, för att underlätta samspelet mellan medarbetare som ska få lyckas i jobbet och deras skyldigheter bör arbetsplatsen präglas av en tydlig kultur. Jag menar en tydlig ambition och beskrivining av syftet med verksamheten och vad den ska präglas av. Det vill säga verksamhetens syfte och vad den ska kännetecknas av. Det räcker sedan inte med att ha detta på ett papper som man ska skriva på vid anställningen, utan detta måste kommuniceras på olika sätt, hela tiden.

Tänk dig ett landslag i någon sport. Tänk dig curling, fotboll, en segelbesättning eller annan lagsport. Kolla samspelet mellan lagmedlemmarna. Se samspelet mellan lagledare/coach och lagmedlemmarna. Deras mål är att vinna och där finns också varje individs vilja att vinna. Ibland händer det att vissa individer inte räcker till för dagen och andra får hoppa in som ersättare, men de på bänken är alltid med i laget och gemenskapen, trots att man inte preseterar på topp. Alla lagmedlemmar har ett individuellt mål och jobbar för det gemensamma målet.

I den ideala gruppen delar man på alla framgångar eftersom det är just samspelet mellan lagmedlemmarna som ger resultaten. Detta synsätt menar jag är oerhört tåligt mot yttre prövningar. Jag får utveckla detta vid ett senare tillfälle.

Tänk att försöka skapa ett sådant team på din arbetsplats och sedan jobba för att behålla denna anda och teamkänsla över lång tid! Tänk vad detta innebär i engagemang och livskvalitet för medarbetarna och cheferna.

En dröm?
En dröm som går att förverkliga?