onsdag 4 maj 2011

Att lyckas i jobbet är en rättighet för alla - finns inte skyldigheter?

Jag har fått frågan om medarbetarna inte har skyldigheter på jobbet? Om inte medarbetarna måste själva bidra till att dom lyckas i jobbet?

Enligt min mening har naturligtvis medarbetarna skyldigheter och det finns många exempel på där medarbetare inte uppfyller dessa. Detta kan bero på många orsaker, dels att man de facto inte vet sina skyldigheter, beroende på oklara regler och anvisningar. Det kan vara personliga attityder som inte fungerar på en arbetsplats, det kan vara bristande motivation.

Så, för att underlätta samspelet mellan medarbetare som ska få lyckas i jobbet och deras skyldigheter bör arbetsplatsen präglas av en tydlig kultur. Jag menar en tydlig ambition och beskrivining av syftet med verksamheten och vad den ska präglas av. Det vill säga verksamhetens syfte och vad den ska kännetecknas av. Det räcker sedan inte med att ha detta på ett papper som man ska skriva på vid anställningen, utan detta måste kommuniceras på olika sätt, hela tiden.

Tänk dig ett landslag i någon sport. Tänk dig curling, fotboll, en segelbesättning eller annan lagsport. Kolla samspelet mellan lagmedlemmarna. Se samspelet mellan lagledare/coach och lagmedlemmarna. Deras mål är att vinna och där finns också varje individs vilja att vinna. Ibland händer det att vissa individer inte räcker till för dagen och andra får hoppa in som ersättare, men de på bänken är alltid med i laget och gemenskapen, trots att man inte preseterar på topp. Alla lagmedlemmar har ett individuellt mål och jobbar för det gemensamma målet.

I den ideala gruppen delar man på alla framgångar eftersom det är just samspelet mellan lagmedlemmarna som ger resultaten. Detta synsätt menar jag är oerhört tåligt mot yttre prövningar. Jag får utveckla detta vid ett senare tillfälle.

Tänk att försöka skapa ett sådant team på din arbetsplats och sedan jobba för att behålla denna anda och teamkänsla över lång tid! Tänk vad detta innebär i engagemang och livskvalitet för medarbetarna och cheferna.

En dröm?
En dröm som går att förverkliga?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar