tisdag 17 maj 2011

Att lyckas i jobbet contra framgångsrik verksamhet

Säkert har du tänkt på att det finns olika konsekvenser av att din arbetsgivare är framgångsrik. Ur arbetsgjvarens synpunkt kan framgång uttryckas i lönsamhet, marknadsandelar, nöjda klienter eller kunder, nöjda medarbetare.

Ur medarbetarnas personliga synvinkel kan det vara att man känner att man lyckas på jobbet. Att man hade ytterligare en bra dag på jobbet där jag som chef eller medarbetare har löst dagens uppgifter på ett bra sätt.

Att efter jobbet kunna hinna med vardagliga bestyr och kanske även få en stund av vila eller träning och känna sig avkopplad när man går till sängs. Ja, så ser det ju inte alltid ut - men om jag uttrycker mig att en ideal sitaution skulle vara att du svarade: "Ja, det händer ofta" eller "Ja, det är så normalt för mig", "Jo så är det fast inte när vi har högsäsong". En dag, eller en vecka på jobbet där du känner dig nöjd med din insats.

Finns det någon konflikt i arbetsgivarens synvinkel och medarbetarnas och chefernas? Egentligen inte skulle jag säga. Arbetsgivare som är kloka och som vill vara attraktiva som arbetsgivare vinner på att satsa på att medarbetare och chefer orkar prestera dag efter dag, vecka efter vecka och år efter år. Att jag sa ordet "Egentligen inte" beror på att jag ibland stöter på arbetsgivare där man inte fått detta tänk på plats av olika skäl.

Orsakerna till dessa obalanser kan vara nya, ovana chefer, nya krav på chefer och medarbetare, en företagsledning eller annan högre ledning som behöver växla fokus från strikt resultatfokus till att nyansera detta med att stödja hur ledarskapet i organisationen utövas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar