tisdag 10 maj 2011

Kontorslandskap vägen till att lyckas i jobbet?

Jag läste en artikel i Dagens Industri igår om hur kontorsytorna
minskar på svenska kontor. Antalet kvadratmeter per arbetsplats
har halverats på drygt ett decennium.

Strävan är ju att av ekonomiska skäl pressa kostnaderna för
kontorslokaler för att på så sätt öka vinsten eller få pengar över
till viktiga investeringar.

Det är inte helt okomplicerat om man ska se till alla faktorer som
påverkar det ekonomiska utfallet. Medarbetarnas upplevda
arbetsförutsättningar är en viktig faktor som kan kullkasta hela
kalkylen. Jag menar, upplever inte medarbetarna och cheferna att
de har bra arbetsförutsättningar, så finns det allvarlig risk att
prestationerna sjunker.

De faktorer som påverkar prestationerna är möjligheterna att
påverka sin arbetssituation, förhållandet till närmaste chef,
arbetsgemenskap, stimulans i arbetet, trygghet och säkerhet och
slutligen optimal arbetsbelastning. Trånga ytor, störande påverkan
från omgivningen kan bygga upp irritation, frustration som
påverkar arbetsgemenskapen och ledarskapet. Det gäller att hålla
koll på vad som händer när man gör en förändring på arbetsplatsen.
Vi i Orantic erbjuder ett tillförlitligt sätt att kartlägga de
prestationspåverkande faktorerna och ge klara rekommendationer för
att snabbast förbättra dem. Det kan vara en klok investering i
samband med en så stor förändring som utformning av
arbetsplatserna.

Det gäller att se till helheten och inte begränsa en sådan
kartläggning till attityderna kring själva arbetsplatsen. Man
måste se hur alla faktorer som påverkar prestationerna samspelar.
Trånga utrymmen eller obekväma lösningar, påverkar likaväl som
dåligt ledarskap eller påverkansmöjligheter kan påverka hur man
uppfattar sin fysiska arbetsplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar