onsdag 15 juni 2011

Att lyckas i jobbet - något att använda vid rekrytering

Har du tänkt på hur man beskriver skälen till att man ska söka jobb på just DEN annonserade arbetsplatsen?

Vilka formuleringar är det som skapar attraktion? Finns det trender i detta? Ser det olika ut idag jämfört med förr?

I dagens IDGs HR nyhetsbrev via mejl hänvisar man till en doktorsavhandling som Karin Helgesson skrivit.

Jag citerar sista stycket i artikeln:

Hur väljer företagen att beskriva sig själva?
– Under hela tiden har man velat signalera att man är framgångsrik genom ord som ”ledande” och ”expansiv”. En annan trend är att arbetsgivaren även vill beskriva arbetsplatsen genom uttryck som ”bra arbetsgivare”, bra arbetsuppgifter” och ”trevliga kollegor”. Samtidigt försvinner löftena om en trygg framtid på företaget, snarare trycker arbetsgivarna på att de erbjuder kompetensutveckling, vilket gör att arbetstagaren kan gå vidare till en annan arbetsgivare i framtiden, även om det aldrig står i annonsen, utan snarare är underförstått.


 Min lilla reflektion är att snart kommer de formuleringar jag väntar på - nämligen "Hos ger vi våra medarbetare goda förutsättningar att lyckas i jobbet" . Eller, "Våra arbetsplatser erbjuder dig goda förutsättningar att lyckas på jobbet". Eller att en offentlig myndighet skriver: "Vi följer hela tiden upp att alla medarbetare och chefer har optimala förutsättningar till att lyckas i jobbet".


OK - jag ska erkänna en sak: jag har inte lusläst platsannonser på några år, så naturligtvis har jag missat att alla som är så tydliga i sina ambitioner att rekrytera och behålla rätta medarbetare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar