fredag 10 juni 2011

Lyckas i jobbet - en lista över orsaker till missnöjda medarbetare

Litet försenad artikel nu i en sån härlig sommardag som vi har här på östkusten.

Jag ser i en artikel i tidningen Du och Jobbet att bland 2700 intervjuade personer så är skälen till att man inte gör så bra ifrån sig som man skulle önska av nedanstående skäl:

Min reflektion är att mot den första punkten så är det inte solklart vilken medicin man ska tillgripa. Beror det på bristande information, bristande mål, för mycket att göra, onödiga arbetsmoment (d v s dåligt genomtänkt process), bristande kompetens ... Du inser säkert problemet. De andra punkterna är lättare att diagnostisera.

När jag inte hinner göra en så bra insats som jag önskar, 57%
När uppgifterna blir för många, 55%
När tekniken krånglar, 47%
N är jag blir orättvist behandlad, 35%
När det är konflikter i arbetsgruppen, 34%
Vid omorganisation/förändringsarbete, 30%
När jag måste göra flera olika saker samtidigt, 30%
När familj och arbetsliv krockar, t ex hinna till dagis, 21%
När chefen inte finns tillgänglig för frågor etc, 19%
När företagets ekonomi är dålig/jobb hotas, 15%
När uppgifterna är för svåra, 13 procent.
När klienterna klagar, 11%
När uppgifterna är för enkla, 5%

Kolla gärna på vår hemsida om hur vi kan hjälpa er att pricka in rätt medicin för att hantera nummer 1.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar