tisdag 9 augusti 2011

Förutsättningar lyckas i jobbet

Jag har under semestern läst om magkänslans anatomi. D v s om vad som påverkar oss i våra beslut. Att vi människor egentligen behöver enkla mallar och regler och som vi ska hålla oss till när vi fattar våra beslut - oavsett vad magkänslan säger. Den är dimensionerad till tiden när vi jagade antiloper på savannen. Vi är samma person idag men som har en helt annan situation.

Säg att du ska öka dina chefers och medarbetares prestationer, behöver du förmodligen bättra på deras arbetsförutsättningar - det kan vara den kritiska faktorn.

Hur göra?

  • Fråga medarbetarna och cheferna (förståss) - enkelt, eller hur? Helst anonymt så att dom kan säga exakt vad dom känner.
  • Fråga dom om sådant som påverkar deras prestationer - vet du vilka dessa är?
  • Ställ frågorna så att alla förstår dom och hur de ska svara. Se också till att ha kontrollfrågor så att du kan se ifall man missuppfattat frågan eller varit okoncentrerad när man svarat.
  • Sammanställ svaren och jämför med liknande verksamheters resultat för att skriva dina rekommendationer till grupperna.
Ha en snabb process för detta och följ sedan upp och stötta vid behov.

Nog kan ett beslut om prioritering från en sådan här undersökning strida mot magkänslan. Magkänslan är för många besultfattare en bra vägledare. Men om du är en av dessa beslutsfattare, har du testat att se vilka resultat som metodiskt och neutralt kartläggningsarbete ger?

Boken om magkänslans anatomi redogjorde nämligen för att vi människor överskattar vår förmåga att fatta beslut och vår förmåga att utföra vårt arbete. Att ha olika metoder och mallar för att fatta beslut ger säkrare bra resultat än att göra som man gjort tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar