onsdag 28 september 2011

Att vara kreativ - en lycka på jobbet

Idag var jag på föreläsning om kreativitet hos Handelskammaren i Stockholm.
Mycket intressant. En forskare på Karolinska Institutet höll detta anförande.
Om några veckor kommer Handelskammaren att ha en föreläsning om sambandet mellan känslor och beslutsfattande. Den har jag anmält mig till.

Som du kanske vet, är min utgångspunkt i mitt arbete är att få chefer och medarbetare att lyckas i jobbet. Jag vet att när människor känner att de lyckas i jobbet, mår dom bra och trivs med sig själva och det de arbetar med, blir de mer avslappnade och därmed också mer kreativa. Så att få höra mer om kreativitet från en forskare var ju intressant.

Enligt föreläsaren har förskningen funnit att människor med olika typer av psykisk diagnos var överrepresenterade som kreativa. Det finns flera undersökningar som pekar på detta samband.

Vidare framfördes att äldre som behåller sin toleransnivå för nya intryck och nyheter utvecklar sin kreativitet, d v s man behåller sin förmåga eller t o m dutvecklar sin kreativa förmåga ju äldre man blir.

Han sa också att brainstorming är en ren katastrof när det gäller att ta fram nya ideer. Idéskapande gör man bäst på egen hand enligt forskningen. Detta beroende på att man har socialt spel i grupperna där någon ska vara ledare och någon ska vara bäst och att vi människor försöker känna av vad som är gångbara idéer. En metod för att hantera detta faktum var att ha brainstorming i virtuella grupper på nätet, sa han.

Jag framförde mina egna erfarenheter från en säljkurs i London, där vi ( jag, två irländare och en holländare) kom överens om reglerna för våra grupparbeten. Vi kom överens om att ingen av oss i gruppen ägde en ide som kom till någon av oss. Vi betraktade alla idéer som att de hade föranletts av våra diskussioner i gruppen. Vi ansåg att ingen av oss fick en ide´utan stimulans från övriga gruppmedlemmar. Detta innebar att ingen kände behov av att glänsa för briljanta idéer och att ingen blev sågad, för ett tokigt inspel, eftersom ett sådant kunde generera en användbar idé hos någon annan gruppmedlem.

Jag kan väl säga med falsk blygsamhet att Vi nådde utmärkta resultat i problemlösningarna, jämfört med de andra grupperna på kursen.

Mina egna erfarenheter kring kreativt arbete har fått mig att fundera om man verkligen behöver vara litet rubbad för att vara riktigt kreativ. Jag spekulerar litet om vi inte alla har det kreativa inom oss, men att vi har olika spärrar i form av t ex ett överjag och andra former av mer eller mindre medveten kontroll över oss själva som begränsar vår kreativitet.

De som är lätt rubbade eller drogpåverkade har ju i vissa avseenden lägre spärrar och då tillåts kreativiteten att komma fram. Det är inte galenskapen eller drogen i sig som skapar kreativiteten, är min spekulation.

Ja, ytterligare ett exempel, man behöver inte vara rubbad eller drogad för att vara kreativ - det räcker med att vara ett barn.

En socialt trygg och accepterande miljö i en grupp av människor tror jag är oerhört gynnsamt för kreativiteten. Arbetsplatser där olikheter, oliktänkande, naiv entusiasm tolereras och där det finns ett stöd från företagsledningen blir oerhört kreativa.

Bra arbetsförutsättningar utan konflikter och gott ledarskap är en god början.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar