tisdag 13 september 2011

Lyckas i jobbet med hjälp av effektivt processtöd

Jag fick höra om arbetsförhållandena på en av de större revisionsbyråerna i landet. Enligt mina källor är det ovanligt många anställda som söker stöd för att man är överbelastade.

Alla vet att det är fullt ös under vårarna, på ett revsionsföretag. Men man efterlyser hos medarbetarna en planering för att hantera en hög arbetsbelastning.

Av det jag fick höra, var att man inte tagit tag i att definiera hur processerna ser ut för att handlägga ärendena där man även inkluderat vissa underprocesser t ex de som bemannas av administrativ personal. Hade man dessutom skapat ett automatiskt processtöd, hade man kunnat dokumentera var flaskhalsarna finns i processerna och på så sätt kunnat effektivisera dem.

Man har stor personalomsättning av såväl konsulter som administrativ personal, så tecknen är tydliga på att det finns problem i berörda enheter. Medarbetarundersökningarna visar också på missnöjda medarbetare. Givetvis räcker det inte med effektiva processer för att medarbetarna ska kunna prestera bra i arbetet. Det finns andra faktorer som påverkar, t ex ledarskapet, möjligheterna att påverka m m.

Att slita ut personalen p g a undermåliga processer är onödigt idag. Det finns effektiva metoder och verktyg för att snabbt och kostnadseffektivt implementera ett effektivt och anpassat processtöd och att ständigt hålla detta uppdaterat.

De medarbetare som den största tillgången för ett företag är de som anser att de lyckas i jobbet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar