onsdag 12 oktober 2011

Drivande inlärningscoacher - kanske ett sätt att få fler att lyckas i jobbet?

Denna vecka har jag hunnit vara ute på ett par större företag där vi diskuterade utbildning, lärande och att ändra vanor.

Vid ett av mötena diskuterade fick jag höra att 80% av lärandet i en organisation görs via informella vägar, medan man satsar 90% av utbildningsbudgeten på formell utbildning, d v s olika former av kurser.
Det informella lärandet är ju sådant som görs i form av kontakter mellan olika personer i företaget och där man också söker information inom företaget och ute på nätet eller så testar man olika saker och lär sig på så sätt.

I ett annat möte diskuterade vi ett träningsprogram om personlig effektivitet. Att lära sig hur man blir effektiv på jobbet, tar tid. Det räcker inte med en eller två dagars kurs. Man behöver ändra på vanor. Det tar ofta tre månader att ändra på en vana och man behöver dessutom även efter dessa tre månader litet påminnelse då och då. Samma sak när det gäller chefsträning och andra utbildningar som syftar till att man ska bli bättre på att utföra sina uppgifter.

Jag kommer också ihåg vad jag för många år sedan fick höra om Israeliska flygvapnet när det gällde lärande. Deras bästa piloter som var bäst på att oskadliggöra fientliga plan i luften, var de som hade läst humaniora. De hade läst poesi på universitetet. Man fann att dessa piloter visade prov på kreativitet under svåra situationer.

Mina reflektioner är att vi borde kanske ha inlärningscoacher som hjälper medarbetare att förstå sin inlärningsstil, för att lära sig nya teoretiska saker. Coacherna skulle stötta det informella lärandet och uppmuntra detta, så att både informationssökare och -givare är mer aktiva och vet hur man kan göra.

Coacherna ska kanske lära ut hur ens vanor fungerar och om deras orsaker för att kunna hjälpa till med att lära ut nya sätt att jobba på. När vi pratar vanor och deras både förtjänster och begränsningar, hamnar vi väldigt nära människors tankar kring drömmar och vad de tror är uppnåeliga drömmar.

Det är många som behöver lära nytt i jobbet, och att på olika sätt få stöd (och då menar jag kvalificerat och personligt stöd) och uppmuntran från chef och omgivning är viktiga förutsättningar för framgång. Sedan är ju formella kurser och utbildningar ett viktigt komplement och ibland grundförutsättning.

När kursdeltagarna kommer tillbaka till jobbet är det viktigt att de har stödpersoner som hjälper dem att få använda sina kunskaper och förmågor de fått på utbildningen. Detta kan innebära att coachen måste driva ett tillämpningsprojekt som involverar chefer till nyutbildade, kollegor och andra som de nyutbildade interagerar med under sina arbetsdagar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar