fredag 20 januari 2012

Byta från medarbetarundersökning, NMI till en prestationsanalys

Här ett samtal mellan mig och personalchefen hos en av mina kunder som vill vara anonym.

Jag: jag är intresserad av att höra om vad ni uppnått med att byta till vår medarbetarundersökning. Hur gjorde ni era medarbetarundersökningar tidigare?

Kunden: vi använde oss av en av de största leverantörerna av en s k Nöjd MedarbetarIndex NMI-undersökning. Vi hade använt oss av denna i många år och kunde på så sätt jämföra våra värden mellan olika undersökningar.

Jag: vad fick er att byta till oss 2010?

Kunden: Din argumentering och enträgna införsäljning förståss ;=). Men ärligt sagt så övertygade du oss om styrkan i ert vetenskapliga arbetssätt som innebär att vi kan lita på era mätvärden och era rekommendationer. Detta är den absolut bästa enkätundersökning jag någonsin sett.

Jag: Kan du säga något om diskussionerna som föregick ert beslut om att använda vår prestationsanalys?
Vi hade långa diskussioner om att överge möjligheten att jämföra mot tidigare mätningar i NMI, trots att vi kände oss trygga med den kontinuitet som dessa gav. Vi insåg att vi med er kartläggning skulle kunna få tydligare indikationer på vad vi konkret skulle göra för att öka prestationerna ute på enheterna. Vi offrade således NMI för vi blev övertygade om att vi skulle få något som skulle ge oss bättre förutsättningar att  bli effektivare.

Jag: Vad hade ni för nytta av undersökningen?

Kunden: Vi fick reda på att vi hade en effektiviseringspotential på 15% totalt sett. Detta innebar att vi hade mycket stor potential på vissa enheter. Detta motiverade oss att arbeta utifrån de rekommendationer som ni gav oss.

Jag: Hur gick det sedan?

Kunden: Jo, vi fick i dagarna resultatet när vi utvärderade vår verksamhet i årsberättelsen, att vi blivit drygt 15% effektivare under 2011 när vi tittar på våra "normala" nyckeltal. Nu inte sagt att detta beror enbart på att vi använt oss av rekommendationerna från er prestationsanalys/medarbetarenkät, för det finns många faktorer som påverkar. Men vi är övertygade om att det arbete vi satte igång utifrån er mätning har bidragit.

Jag: Kommer ni att göra en ny kartläggning i år?

Kunden: Jo, men vår högste chef var väldigt negativ av skälet att han inte tror på medarbetarundersökningar. Men facken drev frågan väldigt hårt, så vi genomför en kartläggning nu i vår. Jag å min sida ser med stor förväntan emot resultatet för att se hur vårt prestationsindex och övriga index förändrats utifrån det målmedvetna arbete som många av våra enheter genomfört för att bli effektivare. Visar vi höjda värden i era index och att dessa därmed korrelerar med våra övriga nyckeltal, blir nog vår högste chef övertygad.Jag är övertygad redan nu, för jag ser hur enheterna fungerar idag jämfört med förut.

Jag: Tack så mycket för att du ville svara på mina frågor! Ha en fortsatt bra dag! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar