fredag 20 april 2012

Bädda för framgång efter kurs i personlig effektivitet

Vi genomför ett träningsprogram i personlig effektivitet på huvudkontoret för en industrikoncern. Detta är verkligen ett träningsprogram som gör att man har större förmåga att lyckas i sitt jobb efter tränignen. Träningen går ut på att förändra arbetsvanor, strukturera sig och sitt arbete och att ta kontrollen över sin kalender = tid. Igår träffade jag personaldirektören inför sista utbildningspasset som blir om ett par veckor. Det var litet som i skolan, jag kände mig som klassföreståndaren som skulle hålla ett föräldramöte (med HR direktören). Jag har fått underlag av kurshållaren/läraren och jag skulle träffa den person som beställt vår utbildning för att diskutera gruppens framsteg och vad som behöver göras för att skapa framgång hos kursdeltagarna.

En tredjedel av kontorets personal genomgår utbildningen. Kursdeltagarna är mycket positiva. Jag hade med mig en lista på alla positiva kommentarer. Övningarna mellan kursdagarna är uppskattade och man vinner tid, vilket kommuniceras vid kurstillfällena. Succén är på G.

All utbildning och träning syftar till en förändring. Håller du med om det? Varför skulle du annars gå en utbildning eller tränignsprogram ifall du inte vill förändra något i det du utför?

Det är ofta så att när någon eller en grupp som det är frågan om i detta fall går en träningsprogram, så har de fått starka impulser att förändra sitt beteende. Det är dock ofta en späd planta av förändring som de bär med sig efter sin utbildning, Den måste vårdas ömt av både kursdeltagaren och omgivningen - d v s de som inte genomgått utbildningen eller träningen. Risken är annars att plantan vissnar och kursdeltagaren faller ned i det gamla beteendet och de gamla vanorna igen. Risken för negativa konsekvenser är överhängande ifall man inte hanterar situationen. Du förstår pointen?

Det gäller att omgivningen respekterar att de som genomgått utbildningen har förändrats litet. De visar upp att de är mer strukturerade, de svarar inte på mejl omedelbart, de har planerat i kalendern för rutinärenden, de ställer krav på mötesdisciplin, de vill ha klara besked o s v. De är kanske litet rakare i sin kommunikation. De verkar få mer gjort och vissa har slutat jobba övertid. Nog blir det litet konstigt för omgivningen när "Rörige Kalle" som alltid jobbade över,  plötsligt sticker upp och visar på struktur och vilja och går hem i tid?

Omgivningen som inte gått träningen ser ju att Kalle kommit tillbaka och förväntar sig att han är som vanligt. Kollegorna är inte medvetna om vad som hänt med Kalle under kursen. När något förändras på en arbetsplats måste man anpassa sig. Anpassning innebär att jag måste göra på nytt sätt och tänka nytt. Omedvetet så jobbar jag för att snabbt återställa balansen för att få det att bli som förut. Så irrationellt fungerar vi människor. Det gäller således att ta tillvara på förändringen och göra något gott av den. Detta kräver ledarskap. Att någon tydliggör att nu sker en förändring och att vi måste nu jobba på annat sätt. Att vi ska dra nytta av Kalles nya arbetssätt och att vi ska uppmuntra honom att bli ännu bättre på det han lärt sig. Är du med?

Jag vet inte riktigt hur man rent praktiskt ska göra för att hantera en situation där vissa genomgår en utbildning och ska förändra sitt arbete medan övriga inte gör detta. Vad som sker beror på många faktorer - är det chefen som gått utbildningen och han eller hon är en stark person så kan de säkert skapa respekt för förändringarna. Men är det person som varken har position eller karisma och som verkar i en kaotisk miljö, blir det lätt att man faller till föga för de gamla vanorna, såvida det inte finns ett ledarskap som kraftfullt hanterar situationen. Obs mitt ordval "Ledarskap" och inte Chefen - skälet är att detta Ledarskap skulle kunna vara en coachande person ifall chefen är mindre lämplig eller inte har tid eller intresse.

 När det gäller breddutbildning som t ex personlig effektivitet, så är det viktigt att all personal på en arbetsplats genomgår den, annars riskerar man att man ganska snabbt befinner sig i samma läge som tidigare. Det blir så mycket enklare att driva ett förändringsarbete ifall alla genomgår en breddutbildning och därmed får en gemensam bas/gemensamma värderingar.

Jag är säker på att det finns många som har exempel på det jag skriver. Finns det någon som har tips och råd för att hantera situationen så kommentera gärna min artikel eller mejla mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar