torsdag 28 juni 2012

Vår rädsla styr hur vi lyckas på jobbet och annars

Jag läser en intressant bok som Napoleon Hill har skrivit - Outwitting the Devil. Överlista Djävulen - på svenska. Den skrevs 1938 och utgavs först 2011 - det finns en historia kring den sena utgivningen. (Vem kan ha legat bakom detta? )

Jag tycker att boken är mycket intressant och handlar om vad det är i vårt tänkande som påverkar oss och vad vi kan göra för att påverka vårt tänkande.

Enligt författaren - eller rättare sagt intervjuoffret - Djävulen - är det rädslan som formar livet för de allra flesta människorna. Vi kan vara rädda för att vara utanför en gemenskap, att göra fel, ha fel kläder på oss. köpa fel saker, rädda för chefen, rädda för medarbetarna, rädd för lönesamtalet, rädd för konflikten på jobbet, rädd för kunden, rädd för arbetslöshet, rädd för hur vi ska hinna med allt, rädd för olycka, rädd för fattigdom, rädd för att inte vinna rädd för krig, rädd för döden ....

Rädslan styr 98% av mänskligheten - d v s 98 % av oss styrs av tankar som är förknippade med rädsla. Våra tankar är sysselsatta med att undvika rädsla.

Ett tragikomiskt exempel på hur tokigt rädda vi är - de flesta krig förorsakas av rädsla och är det så bara de styrande i ett land vill utkämpa ett krig måste de få sina landsmän att genomföra krigshandlingarna. För att göra detta skapar de sådan rädsla hos sitt folk, att det ställer upp på att ta vapen i hand för att gå ut i fält och t o m riskera sina liv för att dämpa sin rädsla...

Du kan nog lägga till ett antal saker som du är rädd för. Våra rädslor påverkar oss dagligen - från det att vi vaknar tills vi lägger oss.Rädslorna finns hos oss på hemma, på jobbet, när vi reser, när vi äter, t o m när vi älskar.

Den ständiga rädslan får oss att inte använda vår fulla kapacitet till att leva det liv vi vill leva och som vi kanske är ämnade för. Tänk om vi kunde kontrollera rädslan och börja leva det liv vi så gärna skulle vilja men inte vågar av olika skäl. Exempel: jag vågar inte ta det där jobbet, jag vågar inte prova att sjunga i kör, jag skulle så gärna vilja ta kontakt med just den där häftiga personen, o s v. Känner du igen dig. Hur mycket tid spenderar du på att hitta på ursäkter för att undvika göra vissa saker?

Har du inte ett antal surdegar på jobbet och hemma och som egentligen ofta handlar om en vag känsla av rädsla. Ska jag orka, ska jag hinna, det är obehagligt av någon anledning o s v.

Boken handlar om hur Napoleon Hill intervjuar Djävulen för att få reda på hans trix för att behärska alla människor. I boken finns en förteckning över tips på vad man kan göra för att inte vara kvar i Djävulens garn - d v s lämna rädslan.

Att här på några rader här ge en fullständig bild av boken klarar jag inte, men jag ska redovisa några av de saker du kan göra för att inte känna rädsla och kunna börja leva det liv du vill leva eftersom du känner mindre rädsla.

  1. Tänk själv i alla situationer - d v s ha inga förutfattade meningar utan se vad som händer och tänk själv. Iaktta även dina känslor och försök att se vad de signalerar och orsaken till dina känslor.
  2. Bestäm dig för vad du vill ha av livet och vad du är beredd att satsa eller offra för att nå det du allra helst önskar. Det kan gälla pengar, en utbildning, en relation, ja vad som helst. Du kan inte få något för ingenting. Inte ens lotterivinster brukar vara beständiga - utan har du inte gjort en riktig satsning så är du kvar i din situation.
  3. Analysera tillfälliga nederlag på din väg mot dina mål, dra slutsatser och hitta fördelar i dina nederlag.
  4. Planera din tid så att den är fylld av aktiviteter för att nå ditt viktigaste mål - (även vila är en bra aktivitet - om du tänker rätt..)
  5. Fyll din hjärna full av positiva tankar. Fantisera gärna om hur det känns att vara i ditt mål. KOm ihåg att lämnardu tomma utrymmen i hjärnan fyller Djävulen på med negativa och rädslo-tankar, enligt boken. Du kan ju fundera litet på detta ...

Det finns ytterligare några punkter i förteckningen men jag har valt att inte ha med i min lilla bloggartikeln för de kräver en längre förklaringar som inte ryms i denna artikel.Om jag skulle försöka mig på en sammanfattning av några av de övriga punkterna så handlar det om att vara tydlig med vad det är du vill i din inre dialog. Jag kunde inte beskriva det bättre så glöm att du läste det sista om du tycket att det lät flummigt.

Så rådet till den modiga läsaren som vill släppa rädslans makt: Ta kontroll över vad och hur du tänker när du råkar ut för alla slags  händelser.

Alla dina upplevelser av det som händer runt dig sker ju i din hjärna. Eller hur?  Du kan kontrollera hur du tänker om det du upplevt eller läst eller på annat sätt tagit del av. Du kan iaktta dina känslor över det som du upplever och bejaka dem för att sedan konstruktivt gå vidare. 

Jag vet också att det kan ta mycket tid och bli en jobbig process för många för att hantera de känslor som uppstår när man råkar ut för jobbiga händelser. Det är därför som man ibland behöver få hjälp av andra innan man kan ta tag i sin situation för att ta nästa steg. Eller ibland kan det räcka med att bara gå omkring i skogen och njuta och bara vara eller ta ett träningspass.

Så, lev väl i sommar och satsa på att ge de där rädslorna en match - förmågan att bemästra sina rädslor går att träna upp - är det inte dags att pensionera Djävulen - han har ju jobbat rätt länge här på jorden ..
.
Jag har en god nyhet! Jag tror att han börjar visa på ålderstecken. Annars hade inte den här artikeln blivit publicerad - och inte heller tillåtit din skärm att visa hela artikeln för dig!

Nog hade en alert Djävul kunnat ordna med ett litet virus eller en åskknall i nätverket?

Nog ser det hoppfullt ut för 98% mänskligheten. Ja du som läste detta tillhör förmodligen de där 2% undantag - så du har redan ditt hopp på plats. 

Ha en trevlig sommar!


torsdag 14 juni 2012

Lyckas i jobbet trots stress och oro - går det?

Jag hade ett riktigt intressant möte igår. Jag träffade en person som lär ut hur vår hjärna fungerar när det gäller rädsla och stress.

Det jag skulle vilja berätta från vårt möte är att hon berättade att vår hjärna reagerar lika starkt om vi är utsatta för en stor fara eller en liten. Hjärnan är gjord för att snabbt hitta på något som tar oss i säkerhet när den uppfattar det minsta tecknet på fara för livet. Hjärnan hinner inte analysera ifall faran är omedelbar och livsfarlig eller om det är en bagatell. En mer eller mindre medveten analys gör man först senare när hjärnan uppfattat att vi är i säkerhet.Att lära sig att förstå hjärnans reaktion på fara och stress kan underlätta livet på arbetsplatserna.

Tänk om alla chefer och medarbetare också för den delen visste hur vi människor är konstruerade för att hantera rädsla och stress. Tänk om alla föräldrar med små barn tänkte på detta när de små blivit skrämda av något som vi vuxna uppfattar som en bagatell. Stressen kan förorsakas eller förstärkas av rädsla.

Låt mig ge några exempel: att vara överbelastad på jobbet, kan innebära att man blir rädd över konsekvenserna ifall man inte hinner med. Hur kommer jag att känna mig, hinner jag hem i tid? Vad händer ifall jag inte fixar jobbet inom tidsramen, tänk om det blir fel, vad händer då...? Det är samma starka reaktion i hjärnan oavsett om det är livsfarligt eller "bara" stress p g a överbelastning i arbetet.


En annan orsak till stress och rädsla är ifall en person ska utföra uppgifter som jag inte utfört förut eller som den inte anser sig klara av eller sakna kompetens för. Det gäller för både den personen och omgivningen att förstå att rädslan i sådana här situationer är helt naturlig, men att situationen inte är farlig för ens fysiska säkerhet.  Man kan då ha en inre dialog som t ex går ut på att tacka rädslan för att den finns men också tala om för den att dess tjänster inte behövs denna gång.

Nog känner du igen situationen att du undrar ifall du ska hinna med något på utsatt tid, eller att du är orolig över något. Hur bra lyckas du fokusera? Du som har lärt dig att fokusera och välja dina tankar måste förstå att din omgivning kanske inte har lärt sig denna självkontroll och att de upplever påfrestningen mycket
större än vad du skulle göra i samma situation. Det vore önskvärt att alla på en arbetsplats känner till detta.

Så, ta dig litet tid att fundera och kanske fördjupa dig litet i rädsla och stress och hur du brukar hantera detta. Skriv gärna en kommentar om detta.Jag håller f ö på att läsa en bok om rädslans makt och vad den förorsakar i världen ... ska överväga att återkomma i frågan i denna blogg när jag läst klart boken. Mycket intressant, kan jag meddela. 
På återskrivande


Hans

onsdag 6 juni 2012

Lyckas i arbetet som chef efter en prestationsanalys


När man gör en medarbetarenkät eller NMI-undersökning eller som vi säger Prestationsanalys så finner man ofta att cheferna har högre värden eller verkar vara nöjdare än sina medarbetare.

Stämmer detta med verkligheten eller är det ett mätfel?

Vi har funnit att det ofta rör sig ofta om ett mätfel. Detta beror på att man att låter cheferna svara på samma frågor som medarbetarna. Cheferna tenderar att svara utifrån vad de uppfattar att medarbetarnas arbetsförutsättningar och inte sina egna. Det är således en mer eller mindre optimistfaktor som spelar in.

Vi fann detta genom de kvalitativa studier som vi gjort. Man behöver ställa frågorna till cheferna på ett annat sätt än till medarbetarna. Frågeområdena ska vara desamma som för medarbetarna men de måste omformuleras så att det klart framgår att det rör sig om chefens förutsättningar för att utöva sitt ledarskap och sin chefsroll.

Vi funderade mycket på varför det ofta inte hände så mycket i förbättringsarbetet efter en prestationsanalys när vi använde samma samma frågor för chefer och medarbetare. Det var ofta så att det var ungefär samma värden och samma problematik som vid förra årets mätning. Slutsatsen vi drog var att har inte cheferna bra arbetsförutsättningar som orkar de inte driva förändringsarbetet hos sina medarbetare.

Det är viktigt att cheferna får bra arbetsförutsättningar och vi rekommenderar att man genomför chefernas prestationsanalys ett halvår före prestationsmätningen för medarbetarna. Detta för att ge cheferna möjlighet att få sina arbetsförutsättningar tillgodosedda.

Chefer och medarbetare som upplever att de har bra arbetsförutsättningar också kan jobba mer kreativt och målinriktat på hur de ska stötta sina medarbetare.

Alltså - börja med att ge dina underställda chefer bra förutsättningar innan ni gör en medarbetarundersökning eller prestationsanalys. Ta reda på vad de behöver för förändringar inom de viktigaste faktorerna för att kunna prestera. Förbättra sedan de mest prioriterade faktorerna och de kommer att kunna skapa bra arbetsförutsättningar i sina enheter.

Lycka till!