torsdag 14 juni 2012

Lyckas i jobbet trots stress och oro - går det?

Jag hade ett riktigt intressant möte igår. Jag träffade en person som lär ut hur vår hjärna fungerar när det gäller rädsla och stress.

Det jag skulle vilja berätta från vårt möte är att hon berättade att vår hjärna reagerar lika starkt om vi är utsatta för en stor fara eller en liten. Hjärnan är gjord för att snabbt hitta på något som tar oss i säkerhet när den uppfattar det minsta tecknet på fara för livet. Hjärnan hinner inte analysera ifall faran är omedelbar och livsfarlig eller om det är en bagatell. En mer eller mindre medveten analys gör man först senare när hjärnan uppfattat att vi är i säkerhet.Att lära sig att förstå hjärnans reaktion på fara och stress kan underlätta livet på arbetsplatserna.

Tänk om alla chefer och medarbetare också för den delen visste hur vi människor är konstruerade för att hantera rädsla och stress. Tänk om alla föräldrar med små barn tänkte på detta när de små blivit skrämda av något som vi vuxna uppfattar som en bagatell. Stressen kan förorsakas eller förstärkas av rädsla.

Låt mig ge några exempel: att vara överbelastad på jobbet, kan innebära att man blir rädd över konsekvenserna ifall man inte hinner med. Hur kommer jag att känna mig, hinner jag hem i tid? Vad händer ifall jag inte fixar jobbet inom tidsramen, tänk om det blir fel, vad händer då...? Det är samma starka reaktion i hjärnan oavsett om det är livsfarligt eller "bara" stress p g a överbelastning i arbetet.


En annan orsak till stress och rädsla är ifall en person ska utföra uppgifter som jag inte utfört förut eller som den inte anser sig klara av eller sakna kompetens för. Det gäller för både den personen och omgivningen att förstå att rädslan i sådana här situationer är helt naturlig, men att situationen inte är farlig för ens fysiska säkerhet.  Man kan då ha en inre dialog som t ex går ut på att tacka rädslan för att den finns men också tala om för den att dess tjänster inte behövs denna gång.

Nog känner du igen situationen att du undrar ifall du ska hinna med något på utsatt tid, eller att du är orolig över något. Hur bra lyckas du fokusera? Du som har lärt dig att fokusera och välja dina tankar måste förstå att din omgivning kanske inte har lärt sig denna självkontroll och att de upplever påfrestningen mycket
större än vad du skulle göra i samma situation. Det vore önskvärt att alla på en arbetsplats känner till detta.

Så, ta dig litet tid att fundera och kanske fördjupa dig litet i rädsla och stress och hur du brukar hantera detta. Skriv gärna en kommentar om detta.Jag håller f ö på att läsa en bok om rädslans makt och vad den förorsakar i världen ... ska överväga att återkomma i frågan i denna blogg när jag läst klart boken. Mycket intressant, kan jag meddela. 
På återskrivande


Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar