måndag 3 september 2012

Långvariga brister i arbetsförutsättningar hanteras med nytt blod och positiv retorik


Har du tänkt på hur stämningen är i företag eller grupper där medarbetarna upplever dåliga arbetsförutsättningar och därmed underpresterar? Gör man en djupare analys så ser man i siffror hur illa det är ställt bland medarbetarnas arbetsförutsättningar och därmed deras möjligheter för att lyckas i arbetet.

Det är lätt i en sådan här situation att man gräver ned sig i det som är dåligt i arbetsförutsättningarna och att blir kvar där .Detta är ofta orsaken till att grupper med problem i arbetsförutsättningarna fortsätter att ha problem år ut och år in. Att problemen kvarstår beror ofta på att man gjort fel analys och därmed prioriteringar och därmed gjort felaktiga eller otillräckliga insatser för att komma tillrätta med problemen.

För att lösa dessa gruppers problem måste man  göra på nytt sätt jämfört med tidigare. Det är ju som bekant meningslöst att göra på samma sätt igen som förra gången - resultatet tenderar att bli detsamma. Alltså man måste våga ta steget att göra på nytt sätt, t ex välja ny leverantör eller ny metod. Det är viktigt att den valda metoden får medarbetarnas och chefernas förtroende. Det är också viktigt att den nya metoden är ärlig och verkligen tar hand om de faktorer som behöver förbättras. Metoden måste garantera att obehagliga sanningar redovisas och att metoden håller reda på vad som är orsak och vad som är symptom.  T ex att ledarskapet är problemet när arbetsbelastningen är alldeles för hög eller att det finns en svårlöst konflikt som påverkar hela gruppen. Det gäller att hantera orsaken till problemen och inte symptomen.

För att komma tillrätta med risken att dra fel slutsatser och därmed göra fel prioriteringar behöver man ofta professionellt stöd från någon som inte varit med tidigare. En utomstående person med rätt kompetens har möjlighet att agera neutralt och därmed säga sanningen.

Det är också viktigt att man använder sig av lösningsfokuserat språk för att undvika att gruppen/chefen mentalt gräver ned sig i bristerna och därmed inte kommer vidare. Diskussionen kan därmed hållas positiv och chefer och medarbetare blir lättare engagerade och bidrar till förbättringsarbetet. När man lyckas med detta arbete ökar också prestationerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar