tisdag 23 oktober 2012

Hjälp dina kollegor och medarbetare att lyckas i jobbet!


Jag är med i ett affärsnätverk där alla är mycket angelägna om att hjälpa andra till nya affärskontakter.
Filosofin är att om du fokuserar på att ge så kommer du att få mer än du har givit. Rent matematiskt blir det en god cirkel där alla ger för då ökar ju tillgångarna i gruppen. Vi ser också att det knyts oerhört många kontakter som kommit till genom att vi alla har bidragit. Vår affärsnätverksgrupp är framgångsrik.

Min reflektion på detta är att om vi kunde skapa arbetsplatser där alla medarbetare och chefer satsar i första hand på att hjälpa sina kollegor och medarbetare till framgång, så resultatet bli helt fantastiskt. Alla skulle lyckas och cheferna skulle också lyckas. Prestationerna skulle öka och därmed alla andra nyckeltal.

Om alla på en arbetsplats satsar på att hjälpa varandra till att lyckas i jobbet innebär detta rimligen att vissa får släppa på sin personliga prestige och stoppa ned sina vassa armbågar. Det kommer att gå bra för dem i alla fall, ifall de satsar på det som är väsentligt i sitt arbete. Om alla vinnlägger sig om att underlätta för sina kollegor uppstår den trygghet som nödvändig för att man ska våga utveckla sig och även försöka påverka i arbetet.

Trygghet och möjlighet att påverka, rätt företagskultur som framhäver att "på vårt företag hjälper vi varandra till framgång" är kanske modellen. Frågan är hur man gör för att skapa denna företagskultur.

Har någon receptet så är jag övertygad om att vi skulle skapa mycket framgångsrika och fantastiska arbetsplatser. Helt outstanding. Vilka positiva konsekvenser skulle inte detta ge, i form av livskvalitet, konkurrenskraft i våra företag och kundservice från vår offentliga sektor!

Jag tror att det ligger väldigt mycket i att ändra synsätt och attityd på arbetsplatserna.

torsdag 4 oktober 2012

Alla lyckas i jobbet - ett exempel i DN idag

Jag läste i DN idag (torsdag) där företaget Centiro i Borås har en positiv företagskultur. Företaget
har utsetts ö till en av Europas bästa arbetsplatser.

Har man en sådan och prisbelönt företagskultur så gör man väldigt mycket rätt. Det kan säkert se ut på olika sätt i olika positiva företag. I deras fall nämnde artikeln att man ger i första hand positiv feedback. Tja, om man får priset för positiv företagskultur så blir jag inte överraskad. Frågan är om ett företag som är vinnare i positiv företagskultur också är ett vinstgivande föetag. När jag slår upp företaget på nätet finner jag att det ger god vinst. Ingen konflikt här alltså.

Man fokuserar på att se det positiva i de misstag som görs och alla uppmuntras att lösa problem på egen hand, vilket upplevs som positivt när man lyckas. Organisationen är platt, så man har rimligen fördelat ansvaret.

Cheferna bjuder in sina medarbetare till dialog och därmed skapas inflytande för medarbetarna och underställda chefer.

Man har ett strukturerat sätt att ta hand om idéer som gör att alla idéer tas om hand och presenteras för alla och att idéerna kvalificeras för att komma närmare förverkligande.

Nu är det inte så att det alltid är ett liv på rosor i företaget utan man har som chef svåra saker att ta itu med, t ex svåra samtal. Deras råd är att man är rak och tydlig i dessa situationer och att man vågar lyssna.

Man lägger också ned mycket tid på att som chef vara närvarande i teamet - d v s träffa medarbetarna varje dag och ge tydlig feedback.

Mina egna reflektioner är att i ett sådant här företag får alla - både chefer och medarbetare - möjlighet att lyckas i jobbet. När de lyckas skapar detta en positiv anda och företagskultur. Känner man att man lyckas i jobbet blir man förmodligen generös och stödjande gentemot andra. Alla bidrar då till en givande attityd och då blir ju alla vinnare!

Är inte detta fantastiskt? Stort grattis Centiro - ni är ett föredöme!