onsdag 21 november 2012

25% av cheferna vill byta jobb p g a konflikter


Jag var på en medlemsträff på Handelskammaren igår kväll. Temat för kvällen var bl a konfliktlösning på jobbet.

Enligt föreläsaren är det 25% av cheferna som funderar på att byta jobb p g a konflikter på arbetsplatsen.

Inom parentes kan jag säga att vi ser i våra prestationsanalyser var konflikter finns och vi ser också ifall en konflikter påverkar prestationerna i grupperna.

Vi fick några tips om hur man som chef kan lösa konflikter. Nu ska sägas att det är inget man lär sig på en halvtimme, men det var två saker som jag noterade.

Den ena var att konflikter alltid beror på personliga orsaker. D v s att man på något sätt hakar upp sig på en annan persons beteende eller liknande.

Den andra saken jag noterade var att när chefen ska hantera en konflikt är det viktigt att inse att han/hon inte är part i konflikten. D v s chefen ska inte känna personligt ansvar för en konfliktorsak, (såvida inte chefen är den ena parten i en konflikt).

Vidare framhölls att konflikter ska man betrakta som normala företeelser på arbetsplatserna. Chefen måste se till att lösa dem snabbt, för annars riskerar arbetsplatsen förgiftas av konflikten.

Min reflektion är att cheferna har kanske en uppfattning att man helst vill arbeta på en konfliktfri arbetsplats, där man kan fokusera på det som är "viktigt för produktionen". Jag tror dock att cheferna måste acceptera att konflikter finns på arbetsplatserna. Cheferna måste därför lära sig att på ett professionellt sätt hantera dem   snabbt så att man undviker energiförluster hos medarbetarna.

Om man som chef har tränat sig i att hantera konflikter och känner sig trygg i rollen som chef som ska hantera en konflikt på arbetsplatsen, så minskar chefernas önskan att vilja byta arbete. d v s de trivs bättre och kan då bättre fokusera på andra saker.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar