torsdag 29 november 2012

Lars Calmfors visar på ett hot som den starka kronan ger oss

Han visar på att den starka kronkursen får till konsekvens att svensk exportindsutri kommer att exportera mindre. Detta innebär att många kommer att få lämna dessa företag.
Men det positiva med den starka kronkursen är att importen blir billigare och att andra länders investerare investerar i Sverige. D v s det blir mer pengar i vårt land och vi kan då konsumera mer. Vi kan t ex bygga bostäder, vägar och järnvägar, bättre vård, satsa på skolor men också kan vi skapa oss bättre livskvalitet, oavsett om det gäller att köpa saker eller tjänster eller utveckla oss som personer  för att må bra.

Förändringen innebär viss smärta i form av att exportföretagen måste hålla kostnaderna nere och de måste avveckla sådan verksamhet som inte är konkurrenskraftig. Vi kommer att se många uppsägningar inom exportindustrin framöver. Men samtidigt ökar behoven av arbetskraft inom nöjesbranschen, telekommunikation, vård, byggföretag, o s v för att ge oss möjlighet till bättre livskvalitet.

Uppsägningar är dramatiska för de som drabbas och oron på arbetsplatserna innan uppsägningarna är allvarlig för såväl företag som medarbetare.

Det gäller för arbetsgivarna att prioritera rätt vid krissituationer. D v s se till att medarbetare och chefer alltid har optimala arbetsförutsättningar trots uppkommande kris.

Det gäller att sträva efter att trots hård konkurrens vara en attraktiv arbetsplats dit de personer man helst vill anställa söker sig.

Jag återkommer i frågan i nästa artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar