torsdag 10 januari 2013

Lyckas i arbetet - som medarbetare med ansvar

Jag är just i dagarna 100% engagerad i ett kundprojekt. Jag ansvarar för att det blir helt rätt när vi ska samla in respondentdata från medarbetare i en mycket stor organisation. Det rör sig om 1500 enheter och väldigt många medarbetare som ska svara. Jag ska se till att man kan svara på webben och att alla hamnar i rätt organisatoriska fack. Här ställs stora krav på min autistiska förmåga (som utvecklas rejält i detta projekt) för det gäller att vara 100% noggrann och samtidigt och ha en fungerande kvalitetsuppföljning. Noll procent fel är tillåtet.

Jag är alltså ansvarig för en funktion i ett projekt med många inblandade. Jag har fått helt fria händer att utföra mitt uppdrag och jag känner att projektledning och dem jag samarbetar med har 100% förtroende. Flera organisationer är inblandade och jag driver mina frågor.

Den person som har "köpt in" mig som resurs verkade ha tanken att utifrån en intern beställning  fylla en konsultplats och att det blir tillräckligt bra. Jag känner dock att jag vill utveckla det hela till att överträffa allas förväntningar och jag ger järnet. Jag är kreativ och hittar på nya sätt att öka sannolikheten för noll procent fel. Jag ser till att ha tid för att driva projektet på det sätt som jag  behöver.

Att jag skriver så här ego-fokuserat denna gång, beror på att jag har växlat perspektiv, från marknadsföra ett sätt att mäta och tala om hur man gör för att skapa bra arbetsförutsättningar, till att tillämpa i realt liv som projektmedarbetare. Det är för mig oerhört värdefullt och spännande!

Ja, du som läser detta kan ju fundera på vilka parametrar av de viktigaste faktorerna som påverkar prestationerna som jag har på plats i detta uppdrag!

Du får välja på, ledarskap från projektledningen, t ex tydliga mål och ansvar, möjlighet att påverka, feedback, arbetsbelastning, stimulans i arbetet, arbetsgemenskap, trygghet. Jag kan väl säga att du får välja flera och jag kan också säga att vissa har höga värden, medan vissa har lägre på en skala.

Jag är övertygad om att jag presterar! Och det visar sig konkret om ett par månader!