torsdag 14 mars 2013

Prestationsstyrning eller prioritera rätt för att kunna prestationsstyra

Jag fick en fråga om hur vår prestationsanalys fungerar när man använder sig av prestationsstyrning.

Med Prestationsstyrning avses Performance Management d v s att styra verksamheten med tydliga mål ned på medarbetarnivån som kontinuerligt följs upp i kombination med olika typer av ”morötter”. PM eller prestationsstyrning går väldigt mycket på prestationsfaktorn ”stimulans”.

För at skapa hållbar prestationsutveckling behöver man arbeta betydligt bredare  för att få med alla prestationspåverkande faktorer. D v s upplevd stimulans i arbetet, påverkan, trygghet, ledarskapet, arbetsgemenskap och arbetsbelastning.

Det finns inga som helst motsatsförhållande mellan PM/prestationsstyrning och vår Prestationsanalys – tvärtom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar