fredag 26 april 2013

Stress = DYRT för arbetsgivaren - börja med att sätta rätt mål och ni får bonus!

Generaldirektören för Arbetsmiljöverket fick idag uttala sig i radio, enligt mina välunderrättade källor, om stressen på arbetsplatserna. Han var bekymrad över situationen och konsekvenserna för människorna på arbetet.

Man brukar tala om olika slags stress, den goda och den skadliga. Jag begränsar mig till att kommentera den skadliga som är negativ för individen och dessutom för arbetsgivaren.

Konsekvenserna är ekonomiska - varje medarbetare eller chef som upplever skadlig stress presterar faktiskt sämre än personens potential under rimliga förhållanden. Vad är det då för mening med att låta sin personal utsättas för stress om det påverkar resultatet negativt? För individerna innebär stress minskade möjligheter att lyckas i jobbet och låg livskvalitet. Om de hinner reflektera över sin livssituation känner de förmodligen frustration och uppgivenhet. Är man väldigt nedtryckt i stressträsket, så orkar många inte ta sig ur detta, utan förblir fastsugen i sin arbetssituation. Dag
ut och dag in, månad efter månad och åren de går. Hur känner man sig efter att ha jobbat på en sådan arbetsplats och får tid att se tillbaka?

Jag tror att möjliga orsaker är många - och att med rätt mål för verksamheten och med rätt verksamhetskultur, ledarskap så kan man minska orsakerna till stress.

Vi får ofta höra att man måste dra ned på kostnaderna och för att göra detta måste man skära ned på personalen.
Det är ju solklart att Excel-kalkylerna visar på detta. De största kostnaderna är för många verksamheter personalen. Men dessa kalkyler inte tar med uppskattade nya kostnader som uppstår. T ex p g a bristande kunskaper, ny arbetssituation, brister i processer som föranleds av minskad personal, brister fördelning av ansvar, tydligt ledarskap, individernas oro som har flera orsaker. Bristande förståelse hos ledning och chefer - vilket ger dåligt förtroende för chefer och
ledning är ofta ett resultat av nya stressmoment (bara detta minskar ofta prestationerna med 25% visar våra erfarenheter)! Vilken verksamhet har egentligen råd med detta?

Problemet med stress i arbetet är inte enkelt att åtgärda. Att minska antalet människor på jobbet behöver inte betyda att de som finns där måste jobba hårdare. Ett första steg för företagsledningen skulle kunna vara att börja med att sätta målet: Minskad personalstyrka men utan att öka stressen och sedan sätta sitt prestaionsmål/lönsamhetsmål.

Jag menar att en företagsledning eller ledning för en offentlig verksamhet ofta består av folk som sätter olika slags mål, men det gäller att även sätta ett mål för den psykosociala arbetsmiljön samtidigt som ni sätter de övriga målen.
Idag går det faktiskt att mäta stressen, d v s sätta värden på den som ni kan styra mot!
Jag råder er alltså att ta med att en förändring inte ska öka stressen hos medarbetare och chefer. Ha den målsättningen så får ni se vart det leder. Jag är övertygad om att ni blir överraskade över vad som händer om ni gör så! Ni kommer sedan att fatta beslut som tar hänsyn till den psykosociala faktorn och det är egentligen inte konstigare än att ni satsar på att jobba för hållbarhet och miljö.

Ni når dessutom många gånger snabbare positiva ekonomiska genomslag genom att satsa med rätt åtgärder för att hålla nere stressen på arbetsplatserna än de satsningar ni gör för hållbar miljö. Och dessutom kan låg stress leda till kreativitet kring era miljösatsningar - så bonusen kan bli att ni slår två flugor i samma smäll (om du kan godkänna min formulering).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar