fredag 3 maj 2013

Chefens ansvar att få sina chefer att lyckas i sitt jobb

Min rubrik är kanske inte helt kristallklar för alla som läser mina rader. Menar jag endast underställda
chefer - eller inkluderar jag även överordnad chef?

Att det är viktigt att leda sina underställda chefer så att de lyckas i sina jobb det är nog självklart. Det gäller för chefen att skapa förutsättningar så att de underställda cheferna kan lyckas i sina jobb och genomföra sina projekt på ett framgångsrikt sätt. I denna uppgift ingår kanske att rekrytera rätt personer, utbilda, träna, tilldela ansvar och befogenheter, specialiststöd o s v. Att se till att de underställda cheferna har mål och uppföljning på plats.

Men, finns det ett ansvar uppåt också?

Jag har ingen klar uppfattning d v s svara ett kristallklart "Ja" eller "Nej"

Men nog finns det en växelverkan mellan chefen och chefens chef där man tillsammans stöttar varandra. Precis på samma sätt som medarbetare som uppskattar sina chefer. Om de känner att chefen uppskattar och ser dem, att chefen är duktig, o s v, så kommer medarbetarna ofta att göra samma sak i sin tur. Förutsatt att de upplever att chefen är äkta i sin feedback.

Uppskattade chefer får ju medarbetare och underställda chefer som är lojala och gör allt för att jobbet ska gå bra.De känner motivation, arbetsglädje, känner sig inspirerade, är kreativa och gör därmed livet ganska lätt för sin chef och då lyckas ju deras chef. Så på sätt och vis så har underställda chefer ett visst ansvar för att deras chef lyckas i sitt jobb - i den del som de ansvarar för.

Så, jag försöker visa på en växelverkan som finns mellan chef och underställda chefer och även mellan chefer och medarbetare. Denna växelverkan kan beskrivas som en god eller ond cirkel. Denna växelverkan bildar ofta snabbt mer eller mindre bestående beteendemönster - positiva eller negativa.

Så, du som ny chef - satsa på att skapa positiva cirklar och gör detta tidigt! Ta hjälp,
om du behöver för att få erfaret stöd. Lyckas du bra kommer du och dina underställda chefer och medarbetare se till att du lyckas i jobbet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar