tisdag 27 augusti 2013

Krav på chefer - medarbetarna ger besked med NMI

Jag åt lunch med en affärsbekant i förra veckan. Han berättade att det finns ett företag som använder sitt nöjd-medarbetar-index (NMI) från sina medarbetarundersökningar som underlag för om cheferna får fortsätta att vara chefer eller ej.

Målet är att alla chefer ska ha minst NMI på 80 ( maxindex är 100). Ett NMI på 75 anses vara OK men dessa chefer måste satsa på att höja sitt NMI till nästa mätning.
De som har NMI 70 måste genomgå ett utvecklingsprogram och om de av olika orsaker inte kan fullfölja det måste de sluta som chefer.

De som når NMI på 65 får inte fortsätta som chefer i företaget.

Vi diskuterade detta intressanta upplägg. Detta innebär bl a att högre chefer måste se till att de deras underställda chefer upplever att de har gynnsamma arbetsförutsättningar. På samma sätt gäller även för första linjens chefer när det gäller deras medarbetare. Detta skapar en medvetenhet och strävan att se till att underställda upplever bra förutsättningar inom de områden som just detta företags NMI-mätning omfattar.

Chefer som av olika skäl har svårt att skapa förutsättningar kommer att sluta som chefer eller se sig om efter andra uppdrag. Skälen kan vara skäl som innebär dåligt stöd från sin överordnade chef, brister i handlingsfrihet, regelverk men också att chefen ifråga inte är lämplig som chef eller för just denna chefsbefattning.

Man gör sina medarbetarundersökningar en gång per år - så man undviker långbänkar när man har enheter som underpresterar.

Min egen reflektion jag gör är att det är viktigt att mäta rätt faktorer och att ha rätt formulerade frågor och att man tar hänsyn till att medarbetare och chefer kan av olika skäl svarat fel - t ex p g a läs- och skrivsvårigheter, att man uppnår tillräcklig svarsfrekvens, o s v annars riskerar man att
fatta fel beslut om vilka chefer som får vara kvar och vilka som måste lämna sina poster.

Jag skulle vilja påstå att med rätt mål, rätt mått och tillförlitlig mätmetod så har man ett tydligt verktyg för att styra mot de mål man satt upp.

tisdag 13 augusti 2013

Vad är det på arbetet som påverkar om du är långtidsfrisk eller ej?


Jag studerar nu inför en certifiering i hur vi konsulter som jobbar med att utveckla förutsättningarna att prestera och skapa långsiktigt hållbara prestationer hos medarbetare och chefer.

Jag läser just nu om vad som påverkar långtidsfriskhet på arbetet. Jag nämner här några av de punkter som påverkar.

Det finns också vissa skillnader hur män och kvinnor påverkas. T ex påverkar tidspress förutsättningarna för att man ska tillhöra gruppen långtidsfriska litet olika om man är man eller kvinna. Fördelen av att inte ha tidspress (dra in på luncher etc) tycks vara mer fördelaktigt för kvinnor än för män. Männens hälsa påverkas således inte lika mycket av tidspress som kvinnorna.

Likaså finns skillnader mellan män och kvinnor hur deras hälsa påverkas av att jobba övertid. Männen påverkas naturligtvis men inte i lika hög grad som kvinnorna. Detta kan i och för sig delvis bero på arbetsbelastning och ansvar i hemmet.

Att ha tydliga mål har en högre friskhetseffekt på kvinnor än på män.

Det som är viktigt enligt studien att man på arbetsplatserna måste skapa ledningssystem, företagskultur, organisation och arbetsformer där chefer ger stöd vid svårigheter. Stöd till medarbetare och underställda chefer vid svårigheter påverkar således hälsan.

Andra faktorer som påverkar är antalet anställda på arbetsplatsen, vilken bransch man arbetar inom och sysselsättning.

Studien jag läser har titeln Långtidsfriskas arbetsvillkor som är skriven av G Aronsson och T Lind. (Arbete och Hälsa 2004:10).

tisdag 6 augusti 2013

Dags att förverkliga idéer du fick under semestern

Jag har tidigare bloggat om rädslan som bl a får oss att inte göra som vi drömmer om eller saker som vi är frestade att göra av rädsla för omvärldens reaktion. Det är ju så sant som det är sagt att om du ändrar dig så ändrar sig världen runt dig. Omvärlden gillar inte förändringar.

Du har förhoppningsvis haft en skön och härlig semester och därför kanske fått en briljant idé som du tycker är förträfflig och som skulle skapa någon slags förändring i ditt arbete, eller för dig själv. Du har kanske t o m hunnit fundera på idén och hur du skulle kunna förverkliga den. Du känner dig  inspirerad vid tanken på idén och vad resultatet skulle kunna bli.

Nu när du kommer tillbaka till jobbet och de dagliga rutinerna - vad händer nu med din idé? Känns den lika aktuell som när du ostört fick fantisera om den? Tar du de första konkreta stegen till att förverkliga den. D v s att du har  bestämt dig för att sätta igång och nu tar de första kontakterna, samtalen, skriver de första mejlen eller vad som nu är de första stegen inför omvärlden. Alltså rullar igång bollen. Alltså Kickoff för din idé.

Det är ju inte mycket idé att göra de första stegen på egen hand - det räknas inte som Kickoff! 
Så, vad gör du?
Vågar du utmana med din idé?

Krislägen får oss att agera, men att göra förändringar när allt känns OK är betydligt svårare. Då överger vi en trygg situation för något okänt som skulle kunna göra situationen bättre. Men risken finns ju alltid ...
Jag kan av egna och andras erfarenheter bara säga att det är fantastiskt så många positiva faktorer och vägar som uppstår bara vi sätter igång. Det finns många hinder och nya uppstår också allteftersom processen fortskrider. Men ett fast beslut eller en tydlig bild av vad du vill uppnå, gör att de positiva faktorerna överväger och du når ditt mål.

Slutresultatet ser kanske annorlunda ut än du först tänkt dig, ofta bättre än du trott - så blir det ofta när man sätter igång och sedan hanterar alla faktorer på vägen såväl negativa som positiva. Viktigt att inte ge upp.

EPILOG:
Så, tro på dina idéer. Om andra dömer ut dem som "tokidéer" så kan du fråga dig - vad grundar de sina bedömningar på? Varför skulle deras bedömningar vara bättre än dina? Det finns många
sätt att äta en glass på, varför skulle bara ett sätt vara OK?

 
Du kan ju testa att fråga dina rådgivare om hur de anser vara det bästa sättet att äta en glass på eller något annat som du vet kan göras på olika sätt, så får du en hint om hur du kan värdera deras "råd" och motstånd till dina idéer.