tisdag 13 augusti 2013

Vad är det på arbetet som påverkar om du är långtidsfrisk eller ej?


Jag studerar nu inför en certifiering i hur vi konsulter som jobbar med att utveckla förutsättningarna att prestera och skapa långsiktigt hållbara prestationer hos medarbetare och chefer.

Jag läser just nu om vad som påverkar långtidsfriskhet på arbetet. Jag nämner här några av de punkter som påverkar.

Det finns också vissa skillnader hur män och kvinnor påverkas. T ex påverkar tidspress förutsättningarna för att man ska tillhöra gruppen långtidsfriska litet olika om man är man eller kvinna. Fördelen av att inte ha tidspress (dra in på luncher etc) tycks vara mer fördelaktigt för kvinnor än för män. Männens hälsa påverkas således inte lika mycket av tidspress som kvinnorna.

Likaså finns skillnader mellan män och kvinnor hur deras hälsa påverkas av att jobba övertid. Männen påverkas naturligtvis men inte i lika hög grad som kvinnorna. Detta kan i och för sig delvis bero på arbetsbelastning och ansvar i hemmet.

Att ha tydliga mål har en högre friskhetseffekt på kvinnor än på män.

Det som är viktigt enligt studien att man på arbetsplatserna måste skapa ledningssystem, företagskultur, organisation och arbetsformer där chefer ger stöd vid svårigheter. Stöd till medarbetare och underställda chefer vid svårigheter påverkar således hälsan.

Andra faktorer som påverkar är antalet anställda på arbetsplatsen, vilken bransch man arbetar inom och sysselsättning.

Studien jag läser har titeln Långtidsfriskas arbetsvillkor som är skriven av G Aronsson och T Lind. (Arbete och Hälsa 2004:10).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar