söndag 13 oktober 2013

Jobbet handlar om känslor - mer än de flesta vågar erkänna

Jag läser en intressant bok som en av sommarens sommarpratare har skrivit. Välj rätt! en guide till bra beslut av Katarina Gospic som har tagit läkarexamen och som forskar bl a kring hjärnans funktion.

I bokens inledning ställer hon frågan - "Hur får vi människor att må så bra som möjligt?" Frågan kommer sig av att hon beskriver vad som händer när de flesta storföretag har problem med sina resultat. Då kallar man in konsulter som på olika sätt försöker stoppa utflödet av pengar och se till att företagets kassa tillfrisknar. Hon skriver också att om ett företag vill tjäna en massa pengar, så är förmodligen inte den rätta frågan "Hur tjänar vi mest pengar?" Hon menar att en bättre fråga är: "Hur får vi människor att må så bra som möjligt?"
Hon hänvisar till omfattande forskning att medarbetare som mår bra genererar mer pengar. Jag citerar: "Välmående, högpresterande medarbetare och mer klirr i kassan hänger alltså ihop. För att komma i mål behöver vi fatta rätt beslut som gör att vi själva liksom medmänniskorna omkring oss mår bra".

När de anställda upplever sig omhändertagna, har sina bästa vänner på jobbet, känner att deras åsikter räknas, att de uppmuntras till utveckling och blir sedda, leder detta till ökad omsättning, nöjdare kunder, ökad produktion och ökad vinst.

Sedan instämmer hon i nobelpristagaren i ekonomi Daniel Kahneman som sa "Business is more about emotions than most business people can admit".

Jag som jobbar med att hjälpa chefer till att skapa höga prestationerna på en hållbar nivå på arbetsplatserna kan inte mer än instämma. Vi ser från forskningen att det finns några faktorer i de upplevda arbetsförutsättningarna som påverkar mer än andra. Det gäller för cheferna att ta reda på hur medarbetarna upplever sina arbetsförutsättningar inom de områden som påverkar mest. Det räcker normalt inte med att diskutera eller spontant fråga. Det finns många felkällor när man frågar spontant och det finns risk att bara de som är verbala kommer till tals ifall man har möten. Det är därför viktigt att man använder sig av metoder som ger chefen tillförlitligt underlag. Överbelastning och stress som exempel kan bero på andra faktorer än bemanningsproblem. Det kan bero på konflikt på arbetsplatsen, för litet att göra, ojämn arbetsfördelning, fel kompetens, otrygghet, eller dåligt stöd från chefen, m m.

Det gäller för chefen att ringa in det som är viktigast och att jobba metodiskt när man vill bestämma vad man ska göra för att skapa en arbetsplats där alla mår så bra som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar