torsdag 28 november 2013

Bristande arbetsförutsättningar i jobbet är ungefär som att hålla personalen borta från arbetet

Jag hade ett intressant möte med en ung kvinnlig företagare som hjälper företag att få lönsamhet i sina satsningar på hälsa och friskvård. Hon ser att man hanterar dessa satsningar på ett slentrianmässigt sätt. Man har kanske satt mål men man inser inte vilken utväxling man kan få om man gör rätt i sina satsningar.

Vi hade en intressant diskussion där hon visade på hur hon vill hjälpa sina kunder och jag visade på vår Prestationsanalys och vad den innebär för prestationerna i verksamheterna.

Jag visade på hur vi visar enhetens eller företagets s k prestationsindex - d v s om de upplevda förutsättningarna att prestera är dåliga eller bra. Jag visade hur vi presenterar var man befinner sig på en skala och hur man ligger till jämfört med de bästa arbetsplatserna/företagen med liknande sysselsättning eller bransch. Jag visade på kurvan som visar vad som händer  i nyckeltalen ( t ex försäljning, sjukfrånvaro, kvalitet, m m) om man höjer sig från t ex ganska dåliga arbetsförutsättningar till nästan goda arbetsförutsättningar. 

Då säger hon: "Jaa - så tokigt det är - att acceptera bristande arbetsförutsättningar på en arbetsplats är ju lika tokigt som att låsa in personalen två timmar om dagen på toaletten!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar