måndag 27 januari 2014

Ett bättre alternativ till platt organisation - har någon funderat på det?

Jag läser några artiklar om platta organisationer. Man har i USA börjat testa detta enligt en av de artiklar jag läser. I Sverige har vi många verksamheter där många chefer har 50 - 70 medarbetare. Sverige ses enligt mina artiklar som ett föregångsland. Platta organisationer finns ofta i offentlig sektor och då ofta inom vården.

Jag har följt några av dessa platta organisationer som nu förtätar sina chefsled p g a dåliga erfarenheter,  men läser också om platta organisationer med utmärkta resultat.

Om jag utgår från de sex faktorer som människor att prestera i arbetet, d v s arbetsgemenskap, trygghet, stimulerande arbetsuppgifter, möjligheter att påverka, arbetsbelastning och ledarskapet (!)
för mina reflektioner. Dessa faktorer är enligt forskningen verkligen avgörande för hur en grupp presterar. Faktorerna gäller också för chefer, vill jag understryka.

En chef för en verksamhet med 70 medarbetare har till uppgift att skapa en högpresterande verksamhet och att göra detta långsiktigt hållbart. Chefen ska alltså ha tid att leda sin verksamhet samtidigt som han/hon ska samverka med sin chef som i sin tur har många underställda chefer. Vidare har chefen säkert många andra kontakter att hantera såsom kunder, företagets stödfunktioner, rekrytering, projektgrupper m m.

Min bedömning är att chefen rent matematiskt har en tung uppgift att kunna utöva ett ledarskap som tillgodoser varje medarbetares behov för att lyckas i sitt jobb. För att underlätta uppgiften krävs goda processer och effektivt IT-stöd, fördelade ansvar inom gruppen, att företagets stödfunktioner får ta större del av rutinaktiviteter, m m.

Uppstår situationen att man ska bedriva någon typ av förändring i verksamheten krävs ett tydligt ledarskap. Frågan blir då om en chef för en så stor grupp klarar att driva ett sådant arbete samtidigt med övriga uppgifter?

Jag läser nu flera artiklar i ämnet samtidigt som jag skriver detta inlägg och får en idé: hur kommer det sig egentligen att man kommer på tanken att bygga "chefslösa" platta organisationer?

Kan det bero på att man har så dåliga erfarenheter från de chefer man har haft så att man vill prova något nytt? Man provar äntligen ett djärvt hugg istället för att försöka skaffa nya chefer igen, med samma resultat som tidigare. "Om nu cheferna inte bidrar som vi tänkt - så låt oss ta bort dem. Vi skapar platta organisationer!"  Alltså, idén var kläckt. Platt organisation och få chefer. Fördela ansvaret till medarbetarna och vi sparar ett antal chefsposter med tillhörande administration.

Jag undrar om de som uppfann den platta organisationen utvärderade andra alternativ?  Jag kan se ytterligare ett alternativ - nämligen att förstärka förutsättningarna för de befintliga cheferna att utföra sina jobb som chefer och ledare.

Vad innebär det? Jo, rekrytera rätt, utveckla rätt och avveckla rätt. Om jag fokuserar i mitt resonemang till att utveckla cheferna så ingår i detta att utbilda och träna på ett sätt som får chefen att växa. Utbildningar t ex måste väljas och anpassas till chefernas individuella behov. De generella kursprogrammen kan vara alltför fyrkantiga när det gäller chefer med erfarenhet. För dessa gäller det att utgå från hur väl chefen skapar förutsättningar för sina medarbetare. Det direkta ledarskapet alltså. Detta kan man ta reda på genom att analysera situationen på arbetsplatsen och sedan ge chefen sådant stöd som gör att chefen kan stärka sin grupp och verka genom sin grupp. Det är också viktigt att när cheferna utvecklas får det stöd och den handlingsfrihet som de behöver för att utveckla sina enheter.

Detta innebär att chefernas chefer och företagsledningen måste hela tiden se de nya möjligheter som chefer under utveckling skapar.

måndag 13 januari 2014

Idrottsgalan i Globen: lagledaren ger förutsättningarna att prestera

Jag kollade på Idrottsgalan på TV och där en av de intervjuade ledarna poängterade att det viktgaste  som lagledare är att ge lagmedlemmarna förutsättningar att kunna prestera.

Man poängterade att det inte räcker inte med att ge kollektiva förutsättningar utan man måste ge varje individ de förutsättningar som han eller hon behöver och sedan följa dem med feedback och uppmuntran.

Min reflektion är att detta gäller även i företag och myndigheter och annan offentlig sektor. Chefen är lagledaren som ansvarar för förutsättningarna. Chefens chef ansvarar för att de underställda cheferna har de förutsättningar som de behöver. Det är viktigt att varje medarbetare resp chef får de förutsättningar som han eller hon behöver. Detta innebär rimligen att platta organisationer där cheferna har många medarbetare får svårt att kunna tillgodose behovet av stöd till de många individerna i gruppen.

(Det finns arbetsplatser där man klarar att ha mycket platt organisation - men där har man fördelat ansvar och jobbar på ett annorlunda sätt och man når högt ställda krav på prestation.Det är inte dessa platser jag skriver om.)

Frågan är vad det kostar att ha en platt organisation där man inte skaffat bra arbetsförutsättningar för medarbetarna jämfört med några extra chefer som verkligen leder sina team. Medarbetarna och cheferna vill verkligen lyckas i jobbet, d v s prestera. För att kunna göra detta behöver de bra förutsättningar ...

måndag 6 januari 2014

Syfte med jobbet som chef och ledare

Jag har under ledigheten kollat litet på olika ställen för att få idéer till min blogg.

Här en rolig höjdare: How to Know Your Life Purpose in 5 Minutes: Adam Leipzig at TEDxMalibu på Youtube.

Det finns fem saker som gör att människor anser sig vara lyckliga i sitt liv. (Det är inte så många som anser sig vara helt lyckliga enligt honom). De som är lyckliga i sina liv är  de som vet syftet med sina liv. D v s de vet sina livs mening.

Om man inte vet vad som är livets mening enligt Adam Leipzig kommer här en liten hjälp - som är den övning han utförde på sitt auditorium:

  1. Man ska veta vem man är (d v s vad man heter)
  2. Det absolut viktigaste som man gillar att göra
  3. Vem eller vilka man gör det för
  4. Vad denna/dessa personer behöver eller önskar sig
  5. Vad ens insatser innebär för förändringar för dessa personer

Om jag omformar hans korta övning på TEDxMalibu till en liten övning för dig som läser denna artikel. Om jag begränsar den till att omfatta dig i rollen som chef för en grupp eller som chef för ett antal chefer. Hur skulle du uttrycka dig då?
 En liten hjälp på traven:
  1. Du (ditt namn) som chef/ledare på din arbetsplats 
  2.  - har som viktigaste uppgift att: skapa förutsättningar för  (du måste gilla att jobba med detta!) ...
  3. ... dina medarbetare/underställda chefer
  4. Dina medarbetare eller underställda chefer behöver eller önskar sig: att ha förutsättningar för att få göra ett bra jobb, d v s vara framgångsrika i sina jobb 
  5. Vilket får dem att växa och känna att de gör ett bra jobb d v s presterar allt bättre i jobbet och därmed får detta vår verksamhet att bli framgångsrik

Kan det vara så enkelt att det räcker med att kunna formulera några meningar för att känna att livet som chef och ledare har en mening?  
Jag anser att konsekvensen av den lilla övning blir att du behöver se till att du själv har förutsättningarna - d v s att du har en chef som ger dig dina nödvändiga förutsättningar,
att ni har ett rimligt regelverk, företagets värderingar stämmer med dina, etc, för att nämna några.
 Dina förutsättningar ju påverkar din arbetsbelastning som i sin tur påverkar hur väl du kan utföra ditt arbete. Har du rätt utbildning och stöd, kan du påverka, har du bra relation med din chef,
tror du på verksamhetens ledning, o s v, så ökar ju ditt välbefinnande och därmed rimligen dina medarbetares - förutsatt att du verkligen gillar det du jobbar med.
 
Jag begränsade mitt resonemang till arbetet - jag tror att presentatören på TEDx Malibu hade nog livssyftet som utgångspunkt.  Jag tog mig friheten i denna artikel att växla perspektiv för att se om resonemanget går att använda i mer begränsade syften? Vart och ett av olika livssyften kan ju sammantaget ge en oerhörd känsla av att verkligen känna till sitt livs mening. Om du lyckas med att formulera och förverkliga ditt livs syfte eller olika delsyften så kommer du i din tur att bli en riktig turgubbe eller turgumma för de som valt dig till sin chef.

Lycka till och jag önskar dig en god fortsättning på det nya Året!