måndag 27 januari 2014

Ett bättre alternativ till platt organisation - har någon funderat på det?

Jag läser några artiklar om platta organisationer. Man har i USA börjat testa detta enligt en av de artiklar jag läser. I Sverige har vi många verksamheter där många chefer har 50 - 70 medarbetare. Sverige ses enligt mina artiklar som ett föregångsland. Platta organisationer finns ofta i offentlig sektor och då ofta inom vården.

Jag har följt några av dessa platta organisationer som nu förtätar sina chefsled p g a dåliga erfarenheter,  men läser också om platta organisationer med utmärkta resultat.

Om jag utgår från de sex faktorer som människor att prestera i arbetet, d v s arbetsgemenskap, trygghet, stimulerande arbetsuppgifter, möjligheter att påverka, arbetsbelastning och ledarskapet (!)
för mina reflektioner. Dessa faktorer är enligt forskningen verkligen avgörande för hur en grupp presterar. Faktorerna gäller också för chefer, vill jag understryka.

En chef för en verksamhet med 70 medarbetare har till uppgift att skapa en högpresterande verksamhet och att göra detta långsiktigt hållbart. Chefen ska alltså ha tid att leda sin verksamhet samtidigt som han/hon ska samverka med sin chef som i sin tur har många underställda chefer. Vidare har chefen säkert många andra kontakter att hantera såsom kunder, företagets stödfunktioner, rekrytering, projektgrupper m m.

Min bedömning är att chefen rent matematiskt har en tung uppgift att kunna utöva ett ledarskap som tillgodoser varje medarbetares behov för att lyckas i sitt jobb. För att underlätta uppgiften krävs goda processer och effektivt IT-stöd, fördelade ansvar inom gruppen, att företagets stödfunktioner får ta större del av rutinaktiviteter, m m.

Uppstår situationen att man ska bedriva någon typ av förändring i verksamheten krävs ett tydligt ledarskap. Frågan blir då om en chef för en så stor grupp klarar att driva ett sådant arbete samtidigt med övriga uppgifter?

Jag läser nu flera artiklar i ämnet samtidigt som jag skriver detta inlägg och får en idé: hur kommer det sig egentligen att man kommer på tanken att bygga "chefslösa" platta organisationer?

Kan det bero på att man har så dåliga erfarenheter från de chefer man har haft så att man vill prova något nytt? Man provar äntligen ett djärvt hugg istället för att försöka skaffa nya chefer igen, med samma resultat som tidigare. "Om nu cheferna inte bidrar som vi tänkt - så låt oss ta bort dem. Vi skapar platta organisationer!"  Alltså, idén var kläckt. Platt organisation och få chefer. Fördela ansvaret till medarbetarna och vi sparar ett antal chefsposter med tillhörande administration.

Jag undrar om de som uppfann den platta organisationen utvärderade andra alternativ?  Jag kan se ytterligare ett alternativ - nämligen att förstärka förutsättningarna för de befintliga cheferna att utföra sina jobb som chefer och ledare.

Vad innebär det? Jo, rekrytera rätt, utveckla rätt och avveckla rätt. Om jag fokuserar i mitt resonemang till att utveckla cheferna så ingår i detta att utbilda och träna på ett sätt som får chefen att växa. Utbildningar t ex måste väljas och anpassas till chefernas individuella behov. De generella kursprogrammen kan vara alltför fyrkantiga när det gäller chefer med erfarenhet. För dessa gäller det att utgå från hur väl chefen skapar förutsättningar för sina medarbetare. Det direkta ledarskapet alltså. Detta kan man ta reda på genom att analysera situationen på arbetsplatsen och sedan ge chefen sådant stöd som gör att chefen kan stärka sin grupp och verka genom sin grupp. Det är också viktigt att när cheferna utvecklas får det stöd och den handlingsfrihet som de behöver för att utveckla sina enheter.

Detta innebär att chefernas chefer och företagsledningen måste hela tiden se de nya möjligheter som chefer under utveckling skapar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar