måndag 6 januari 2014

Syfte med jobbet som chef och ledare

Jag har under ledigheten kollat litet på olika ställen för att få idéer till min blogg.

Här en rolig höjdare: How to Know Your Life Purpose in 5 Minutes: Adam Leipzig at TEDxMalibu på Youtube.

Det finns fem saker som gör att människor anser sig vara lyckliga i sitt liv. (Det är inte så många som anser sig vara helt lyckliga enligt honom). De som är lyckliga i sina liv är  de som vet syftet med sina liv. D v s de vet sina livs mening.

Om man inte vet vad som är livets mening enligt Adam Leipzig kommer här en liten hjälp - som är den övning han utförde på sitt auditorium:

  1. Man ska veta vem man är (d v s vad man heter)
  2. Det absolut viktigaste som man gillar att göra
  3. Vem eller vilka man gör det för
  4. Vad denna/dessa personer behöver eller önskar sig
  5. Vad ens insatser innebär för förändringar för dessa personer

Om jag omformar hans korta övning på TEDxMalibu till en liten övning för dig som läser denna artikel. Om jag begränsar den till att omfatta dig i rollen som chef för en grupp eller som chef för ett antal chefer. Hur skulle du uttrycka dig då?
 En liten hjälp på traven:
  1. Du (ditt namn) som chef/ledare på din arbetsplats 
  2.  - har som viktigaste uppgift att: skapa förutsättningar för  (du måste gilla att jobba med detta!) ...
  3. ... dina medarbetare/underställda chefer
  4. Dina medarbetare eller underställda chefer behöver eller önskar sig: att ha förutsättningar för att få göra ett bra jobb, d v s vara framgångsrika i sina jobb 
  5. Vilket får dem att växa och känna att de gör ett bra jobb d v s presterar allt bättre i jobbet och därmed får detta vår verksamhet att bli framgångsrik

Kan det vara så enkelt att det räcker med att kunna formulera några meningar för att känna att livet som chef och ledare har en mening?  
Jag anser att konsekvensen av den lilla övning blir att du behöver se till att du själv har förutsättningarna - d v s att du har en chef som ger dig dina nödvändiga förutsättningar,
att ni har ett rimligt regelverk, företagets värderingar stämmer med dina, etc, för att nämna några.
 Dina förutsättningar ju påverkar din arbetsbelastning som i sin tur påverkar hur väl du kan utföra ditt arbete. Har du rätt utbildning och stöd, kan du påverka, har du bra relation med din chef,
tror du på verksamhetens ledning, o s v, så ökar ju ditt välbefinnande och därmed rimligen dina medarbetares - förutsatt att du verkligen gillar det du jobbar med.
 
Jag begränsade mitt resonemang till arbetet - jag tror att presentatören på TEDx Malibu hade nog livssyftet som utgångspunkt.  Jag tog mig friheten i denna artikel att växla perspektiv för att se om resonemanget går att använda i mer begränsade syften? Vart och ett av olika livssyften kan ju sammantaget ge en oerhörd känsla av att verkligen känna till sitt livs mening. Om du lyckas med att formulera och förverkliga ditt livs syfte eller olika delsyften så kommer du i din tur att bli en riktig turgubbe eller turgumma för de som valt dig till sin chef.

Lycka till och jag önskar dig en god fortsättning på det nya Året!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar