torsdag 27 februari 2014

Hur mäter man nivån på medarbetarnas benägenhet att vara ambassadörer för verksamheten?

Jag hälsade på en kommun och där hade den politiska ledningen beslutat om att medarbetarna ska vara så nöjda med sina arbetsplatser på kommunen att de är goda ambassadörer för kommunen som arbetsgivare.

Jag frågade om det fanns någon definition eller vidare utveckling av uppgiften, men den skulle förvaltningen fundera på.

Jag undrar - vad är det som får folk att känna sig entusiastiska och ha en tro på sin arbetsplats eller på sitt "firma"? Kan det vara så att en viktig faktor är att man lyckas i jobbet, nästan alltid. Då skulle frågan till medarbetarna vara något i stilen: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera kommunen som arbetsplats? Mycket hög ..Ganska hög .. Mycket låg eller en skala 1-10 eller något liknande.

Skulle en sådan siffra räcka för att skapa en process för att öka "ambassadörsfaktorn"? Hur skulle man kunna lita på att jämförelse mellan olika enheter är relevant) Förmodligen skulle värdet i svaren kunna ses som en indikation men hur ska man då kunna vid upprepade mätningar bedöma om förändringarna i värdena motsvarar vad medarbetarna egentligen tycker? Det kan ju ha varit många faktorer som kunnat spela in på olika sätt vid de olika mätningarna. Det kan ha ovidkommande faktorer som spelat in om man bara ställer en fråga utan att ha kompletterande frågor från olika perspektiv.

 Det gäller således att göra mätningen mer noggrann om du vill kunna styra mot ett högt ambassadörsindex. Man mäter ju för att kunna styra mot ett önskat värde och därför behöver man mäta flera gånger och ha tillförlitliga mätmetoder,

Baseras arbetet på ett gungfly av osäkerhet och riskerar bli ett kostsamt försök, istället för en investering.

Fortsättning följer ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar