torsdag 28 april 2016

Undvik att göra fel för att komma tillrätta med höga sjukskrivningstal

Nu har Afs 2015:4 trätt i kraft. Det har skapat ett fokus i media och i flödet om ämnet sjukfrånvaro i de informationsflöden som jag beställt hos Google är påtagligt.

Företagshälsovården får en solklar roll i att stödja arbetsplatserna. Utbildning av cheferna, checklistor, handlingsprogram och direkta insatser för att hjälpa personer i riskzonen och de som redan är sjukskrivna.

Så långt allt väl, eller ..?

Kommer det att ta tid att utbilda alla chefer i att kartlägga behoven och att ställa rätt diagnos på problemen för att bestämma sig för rätt insatser? Hur ser det ut i stora verksamheter med stort antal arbetsplatser?  Beroende på typ av arbetsplats finns det risk att man fattar fel beslut om åtgärder därför att man har brister i analysen av orsakerna. Det finns också stor risk att det hinner gå många kalenderveckor innan man börjar genomföra insatserna för att komma tillrätta med problemen, såväl de som är uppenbara och de som man ännu inte vet om - men som finns under ytan.

På mindre arbetsplatser finns det också risk att det hinner gå lång tid innan man börjar åtgärda bristerna i den psykosociala arbetsmiljön. Skälen kan vara hög arbetsbelastning, ovana att arbeta systematiskt med denna typ av frågor, brister i uppföljningen, för att nämna några exempel.

En effektiv lösning är att börja med en kvantitativ psykosocial kartläggning. D v s att genomföra en enkät som effektivt ger svar på hur situationen ser ut inom den psykosociala arbetsmiljön. En enkät där medarbetarna svarar och den ska naturligtvis bygga på vetenskaplig grund så att underlaget från den är tillförlitligt. Annars har man inte kommit någon stans.

Vi genomför ett webbinarium den 27 maj. Besök Orantics hemsida eller kontakta mig för att anmäla dig till det eller för mer information. Du är mycket välkommen till ett webbinarium som jag tror du kommer tycka är givande!