torsdag 5 januari 2017

Tips åtgärda ohälsoskapande arbetsplatser

I DN.Debatt idag 4 januari 2017 efterlyser flera fackförbundsföreträdare, forskare och Arena idé nya politiska initiativ för att komma tillrätta med de höga sjuktalen. 

Min litet tillspetsade slutsats: att många arbetsplatser är ohälsoskapare. Dvs de anställda riskerar att lämna arbetsdagen litet mer sjuka än de var när de kom och att de sannolikt kommer att ha missat återhämtningen inför nästa arbetspass. 

Orsakerna kan vara många och kan dessutom också finnas utanför själva arbetet - så det gäller att göra rätt för att komma tillrätta med problemen. 

Just återhämtningen tror jag är viktig. Nog kan man känna sig sliten efter en dag på jobbet såväl som efter ett hårt pass på gymmet eller i träningsrundan. Men känner man sig inte återställd innan nästa träningspass eller arbetspass så tär man ju på sitt hälsokapital. Man riskerar att bli litet sämre för varje gång och till slut blir man akut sjuk eller skadad. 

Ohälsoskapande situationer kan vara väldigt mycket än fysiska arbetsmoment utan i hög grad utmanande psykosociala situationer. T ex konflikter, brister i ledarskapet, bristande kompetens, hög eller för låg arbetsbelastning, bristande inflytande, m fl. 

Det är viktigt att de expertresurser man använder sig av tillsammans täcker hela bredden på de faktorer som påverkar hälsan i arbetet, d v s hälsoperspektivet men också kompetens kring organisation och ledarskap, mål och motivation, m fl. 

Bredden på de ohälsoskapande orsakerna är stor och därför är det viktigt att ta in expertresurser från kompletterande kompetenser och att man internt leder arbetet och följer upp arbetet med att utveckla de långsiktigt hållbara arbetsförutsättningarna.