tisdag 22 maj 2012

Chefen avgörande faktor för att få medarbetarna att lyckas

Jag är med i ett affärsnätverk och där knyter jag väldigt många kontakter. Jag träffar människor och företagare som jag aldrig hade träffat annars.

Jag har haft flera diskusisoner med en person som drar igång sitt nätverk för att marknadsföra kosttillskott. Jag hade med mig en gäst som jobbar inom ett annat direktmarknadsföringsföretag. Båda har satt riktigt saftiga mål för sina verksamheter. 

Problemet för de flesta sådana här säljnätverk är att det är få som lyckas nå de stora vinsterna. Du känner säkert igen situationen från personer du känner eller hört talas om.

Men så träffar jag två personer som lagt in en helt annan växel. Den ena driver sedan tidigare ett konsultföretag för att utveckla ledare och medarbetare. Den andre jobbar på ett liknande sätt men ännu mer storskaligt.

Om jag fokuserar på hon som driver ledarutvecklingsföretag så rekryterar hon intresserade personer. Sedan får dessa personer sätta sina mål och hon hjälper dem att bygga en plan för hur de ska uppnå dem. Hon coachar dem till att bygga sin egen verksamhet. Steg för steg. Hon använder all sin pedagogiska förmåga och sin ledarförmåga. Hon använder alltså sina professionella ledarutvecklingskunskaper för att utveckla sina medarbetare och underställda chefer.

Hon och medarbetarna träffas en gång i veckan till en början för att följer upp hur hur medarbetaren går mot sitt mål. Om det finns problem och man diskuterar lösningar och väldigt konkret vad som medarbetaren ska göra inför nästa träff. De formulerar i termer som gör att framstegen går att mäta. Hon gör precis allt för att få sina medarbetare att lyckas i sitt jobb. För lyckas dessa så kommer även de att tjäna mycket pengar och detta gynnar även hon som är huvudmannen och chefen för verksamheten.

Verksamheten är väldigt renodlad - det gäller att de som jobbar för en lyckas - för då lyckas även de som leder verksamheten. Detta ställer krav på kontinuitet, feedback och föredöme. Eller hur?

Handen på hjärtat - skiljer sig medarbetarnas förväntningar på bra arbetsförutsättningar i denna typ av verksamhet mot de som ställs av medarbetarna på andra arbetsplatser - på arbetsplatser med mer "komplicerade" förutsättningar? Vad anser du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar