torsdag 9 april 2015

Definitionen på ordet Prestation - att prestera i arbetet

Jag fick för en tid sedan en fråga när jag ringde en person för att diskutera hur vi kan hjälpa cheferna att ta tillvara på sina gruppers potential och därmed öka prestationerna i grupperna.

Hennes fråga var:  "Vad menar du med ordet Prestation"

Jag blev faktiskt helt ställd och tänkte för mig själv - "Vet inte alla det"?
Sen var jag fortsatt ställd och tänkte - "Hur förklarar jag detta på ett bra sätt utan att svamla"?
Jag skämdes för mig själv att inte ha en kristallklar formulering på plats. Jag kände mig irriterad för att jag var påkommen med att inte kunna formulera det självklara svar jag behövde ha haft tillhands.

Jag ska inte gå in på hur jag svarade. Jag tror att den personen visste vad hon gjorde när hon ställde frågan - och hon kände sig nog rätt nöjd med sin fråga och inte helt nöjd med mitt svar.

Men jag har diskuterat frågan och efter litet eftertanke är mitt svar:
Med ordet Prestation i betydelsen att prestera i arbetet menar jag resultatet av individens, gruppens och verksamhetens arbete/insatser.

Jag tar upp denna lilla episod därför att jag anser att detta är oerhört centralt i arbetslivet. Att alla som arbetar får möjlighet att prestera optimalt. Med detta menar jag på en hållbar nivå så att vi kan jobba och utvecklas i arbetet så länge vi jobbar. Att få förutsättningar att kunna prestera i sitt arbete.

Skälet är att min övertygelse är att vi mår bra om vi upplever att vi arbetar med något som är stimulerande och meningsfullt för oss och att vi får känna gemenskap med arbetskamrater och feedback, få kunna påverka och bidra o s v.

Att ha fått göra sitt arbetspass och sedan komma hem och kunna koppla av (vanligen) för att ha ett bra liv även utanför jobbet.

En bra helhet helt enkelt där arbetslivet och fritiden ger oss en hög livskvalitet - eller det adjektiv du väljer för din livskvalitet - kanske tänker du  spännande eller häftig eller kanske positiv?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar