onsdag 27 mars 2013

Att sätta mål som innebär utveckling - kräver stor insikt

Att sätta mål som accepteras och som jag själv eller om jag har underställda så måste de tro på målen och de måste vara tydliga.
 
Ett mål måste vara:
  • Specifikt
  • Mätbart
  • Accepterat
  • Relevant
  • Tidsbestämt
  • Emotionellt tilltalande
  • Realistiskt men utmanande
(SMARTER - ifall du vill komma ihåg de olika faktorerna)

Att som många chefer säger att deras medarbetare gör sitt bästa innebär ofta att de underpresterar och når inte sin potential. 
Om man istället sätter uttryckliga mål påverkar detta prestationsnivån. Det finns också ett samband mellan hur utmanande målet är och vad som de facto presteras. Men detta gäller endast om den som ska prestera verkligen har förmågan att göra detta. T ex att man har kompetens, rätt arbetsförutsättningar på sin arbetsplats och att man får tydlig och relevant feedback.
 
För chefen innebär detta att chefen måste känna sina medarbetare för att kunna sätta lämpliga mål utifrån varje medarbetares förmåga och förutsättningar.
 
Ett framgångsrikt arbete med hela målprocessen innebär att medarbetarna och underställda chefer känner engagemang och därmed ökar prestationerna. Detta medför positiva konsekvenser för hela verksamheten.
 
Alltså - utbilda och träna cheferna i att sätta mål och ge feedback på ett effektivt sätt.
 
 
 
 

1 kommentar: