tisdag 16 april 2013

Organisationens förändringsbenägenhet är den viktigaste konkurrensfaktorn

Rubriken är ett citat från doktorn i förändringsledning Johan Hallencreutz och som tidningen Personal & Ledarskap 3/2013 har ett reportage om. Det är få som satsar på kompetensutveckling i förändringsledning och man uppskattar att 70% av förändringsprojekten misslyckas framgår av artikeln.

Det finns också forskning som professor Göran Ekvall gjort som visar att om medarbetare och chefer anser sig ha bra arbetsförutsättningar så ökar kreativiteten. D v s att upplever man trygghet, anser sig ha påverkansmöjligheter, bra ledarskap från närmaste chef och förtroende för företagsledningen, arbetsgemenskap, stimulerande arbete, för att nämna några faktorer som skapar kreativitet i grupper.

Rent praktiskt anser jag att man måste jobba mycket målmedvetet för att skapa förändringsbenägenhet hos anställda. Det gäller hela skalan från värderingar/värdegrund till att ge varje enskild medarbetare de förutsättningar som behövs för att känna trygghet i arbetet. Jag tror att det finns två olika nivåer på trygghet. Nämligen tryggheten som får individen att acceptera förändringarna och den högre trygghetsnivån där man även själv vågar testa och utveckla nya idéer.

För att locka fram den högre nivån, krävs gott ledarskap och goda föredömen. (Usch jag låter som en magister - i en gamla skolan). Men jag menar det är viktigt att du som chef och ledare vet vad du håller på med och att du vinnlägger dig om att skapa trygghet. Då kommer acceptansen och drivkrafterna för förändring - och därmed ökar er konkurrenskraft!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar