tisdag 18 oktober 2011

Lyckas i jobbet med en konservbrytare

Hur många timmar på ditt arbete gör du saker som egentligen inte tar dig mot dina mål...? Du vet säkert med dig att du skulle kunna vara effektivare. Inte så att jag vill att du ska slå på dig själv och vara dömande och hård mot dig själv. Läs mina rader som en tanke för att kanske motivera dig att bli litet effektivare. Om du blir litet effektivare - vad innebär detta för dig? Tänker du ta ut litet mer fritid? Vill du njuta av att känna mindre stress? Tänker du ägna dig åt en fritidssysselsättning som du drömt om men inte fått tid för? ....

Om du har en bild av vad du skulle göra med den frigjorda tiden - hur känner du dig om du visualiserar vad du gör med tre timmar extra ledigt i veckan?

När du fått denna visualisering på plats, d v s du känner dig riktigt sugen på att skapa denna verklighet, är steget inte så stort att ta för att börja träna på att göra rätt saker på jobbet.

Du behöver sannolikt handfasta råd och någon som stödjer och uppmuntrar dig. Varför inte använda dig av dina kollegor. Dra igång ett projekt för att bli effektivare. I detta kan ingå ett träningsprogram med extern ledare som lär dig att skapa en kalender som du styr över och som lär dig att prioritera och sortera din e-post. Att inte ta i inkommande papper mer än en gång. Att skapa struktur i din dator och din fysiska miljö så du aldrig mer behöver leta efter papper. En stödjande person som hjälper dig tillrätta på plats hos dig?

Om du visualiserar detta - vad får du för känslor då? Blir du sugen på att göra något åt din situation?

Känner du tvivel på att du skulle kunna få sådana arbetsdagar som du gör de rätta sakerna och att du inte blir störd av andra? Det är helt naturligt, kan jag säga dig. Att inte tro på förändring är en försvarsmekanism som sitter djupt i ditt sinne. Den är bra att ha ibland, men den konserverar väldigt ofta det som inte är bra. Konserveringen av dåliga vanor behöver du lära dig att hantera. Konserveringen använder sig av din rädsla till förändring. Det funkar hyfsat för dig idag. Du kanske hankar dig fram och försöker litet hårdare. Men den ger dig inte det du egentligen önskar. Vågar du utmana din rädsla till förändring och uppnå din målbild? ... ?

Vågar du häva din konservering? Det är du som har makten att själv fatta beslutet om att häva din konservering av dina dåliga vanor.

För att anpassa ett militärt citat till ett personligt: En person har sina egna och medvetet beslutade vanor eller så har man någon annans.

Jag kan bara inte låta bli ett talesätt jag fick höra som säkert ska uttalas på Västgötska: En ska vare gla för att en ha blitt som en har bleve, när en nu inte blev som en skulle ha blitt.

Hur är det med dig - har du din konservbrytare till hands?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar