tisdag 4 oktober 2011

35% av cheferna planerar byta jobb

Organisationen Ledarna intervjuade 1070 svenska chefer och fann att 36% av cheferna avsåg byta jobb inom 15 månader och 39% inom två till 10 år. Den senare gruppen är väl inte så intressant, för nog vill chefer byta jobb och ta nya kliv i karriären.

Det jag tycker är anmärkningsvärt är att det främsta skälet till att man vill byta jobb är den egna chefen. Skulle man få en ny chef skulle man stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats.

Det fanns andra skäl till att cheferna skulle tänka sig stanna kvar, nämligen löneförhöjning, effektivare organisation, bättre karriärmöjligheter och mer stöd i den egna chefspositonen.

Säkert svarade cheferna litet provocerande, när dom nu hade chansen.

Mina erfarenheter från klassiska medarbetarundersökningar är att cheferna är litet nöjdare än medarbetarna. När vi använder en ny typ av medarbetarundersökning, där vi formulerat frågor som speglar chefernas arbetsförutsättningar och hur de ser på sin arbetsplats, så stämmer Ledarnas undersökning riktigt bra med de resultat vi får.

Jag har i dagarna fått förfrågan om att göra en vanlig medarbetarenkät med icke validerade frågor. Jag gav ett pris. Svaret kom sedan i form av en fråga, nämligen: "Vad ska vi tänka på så att det blir rätt".

Jag svarade att får inte cheferna förutsättningar att driva förbättringsarbetet så blir resultatet luttrade medarbetare som inte kommer att svara på nästa mätning. Ni riskerar att inte få något positivt resultat alls.

Ni måste se till att alla, såväl chefer som medarbetare vet varför ni gör kartläggningarna och vad som förväntas. Sen måste ni centralt se till att driva efterarbetet ute på enheterna. Snabbt ut med resultatet. Resutatet ska helst innehålla analys och rekommendationer. HR måste tidigt följa upp vad som händer ute på enheterna och ge cheferna stöd, så att man drar rätt slutsatser och gör rätt insatser.

Helst hade jag sett att man använt sig av nästa generations medarbetarenkät, där sådana saker som speciell chefsenkät, analys och rekommendationer vid första tillfället, tillförlitliga frågor och svar (!). För uppföljningsenkäterna redovisar vi bara siffervärden som ger vägledning till hur man ligger till i förändringsarbetet så man vet hur man ska styra för att komma i mål.

Nästa generations medarbetarenkät ger underlag för hållbara prestationer i en organisation. D v s högre prestanda, ökad kreativitet, nöjdare chefer och medarbetare, proaktivt arbetssätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar