onsdag 30 mars 2011

Inga-Britt Ahlenius berättade om dåligt ledarskap i FN

Jag hade i morse förmånen att få höra Inga-Britt Ahlenius berätta om sina erfarenheter och sin nya bok om FN:s förfall under nuvarande generalsekreteraren Ban-Ki-Moon. Detta skedde på en företagarträff i Nacka där handbollsaget Skuru var en av arrangörerna. Otroligt välbesökt!

Hon började med att berätta om den nästan världsunika formen för att revidera en regering och statsförvaltningen som vi hade i Sverige när hon tillträdde som chef för Riksrevisionen. Den Svenska metoden användes av Kina, Kuba och ytterligare 3 - 4 länder. Detta är nu ändrat så riksdagen leder denna revision idag. Känns skönt!

När hon inledde avsnittet som handlade om hennes insats som chef för internrevisionen i FN och hennes slutrapport till Generalsekreteraren Ban Ki-Moon, så sa hon "Jag har varit med om ett exempel på riktigt dåligt ledarskap!" Hon berättade också att en kommun hade inhandlat 85 st av hennes nyutkomna bok för dom skulle ha chefsutbildning.

Jag fick utirfrån vad Inga-Britt berättade, en bild av att Generalsekreteraren nog inte läst på och förstått vilket enormt kraftfullt mandat han har. Han har i FN:s stadga ett mandat och rättighet och skyldighet att agera mycket självständigt och starkt gentemot medlemsstaterna och internt i sekreteriatet. Med sådana rättigheter skulle en person med bra ledaregenskaper och tydliga målformuleringar kunna driva ett rejält förändringsarbete och uppvisa en lysande integritet. Nu är det inte så, och jag som är lösningsinriktad och ser positivt på det mesta fick från Inga-Britts beskrivning ju en liten idé:

Tänk om! Tänk om vi - jag menar Orantic tillsammans med vår partner BAAB - skulle erbjuda vårt chefsstöd med resultatgaranti till FN!

Jag ska höra om Gert på BAAB är intresserad av att ha veckovisa samtal med Ban Ki-Moon. Jag jobbar ju i nätverk, så jag tar in dom jag tror är bäst på uppdragen. Höjer vi BAABs Prestationsindex på FN-sekreteriatet med 0,4 så är resultatet oerhört tydligt i vad FN uppnår. Cheferna och medarbetarna skulle uppleva mycket bättre arbetsförutsättningar och skulle utföra mycket mer. Det skulle hända saker i världen! FN jobbar ju med inte bara krigsavhållande verksamhet, utan med katastrofhjälp av olika slag. Det skulle få till konsekvens att t ex den ett år försenade katastrofhjälpen skulle nå ut till Haiti mycket snart. Eller att insatser för att lindra skador och rädda liv vid kommande katastrofer skulle bli snabbare och effektivare.

Vi skulle erbjuda ett BAABs chefsstöd för Generalsekreteraren och hans närmaste chefer. Dom skulle få välja på att ha chefsstöd för var och en, eller så ger vi bara Generalsekreteraren som då får leda verksamheten genom sina chefer och får stöd för detta. Vi mäter resultaten fortlöpande med BAABs arbetsplatsanalys på samtliga direkt underställda chefers enheter. Det ger tillräckligt underlag för att ge Generalsekreteraren bra råd.

BAABs arbetsplatsanalys finns på många språk och vi tar även hänsyn till kulturella skillnader i hur man får fråga om olika saker, t ex om man har förtroende för chefen.

Generalsekreteraren får ringa Gert så ofta han vill under ett år. Dom har kontakt minst en gång i veckan i början av stödåret och sedan minst en gång varannan vecka. Vi inleder med en BAABs arbetsplatsanalys och sen uppföljande sådana efter varje kvartal med en slutavstämning efter ett år. Har vi inte lyckats höja Prestationsindex med minst 0,4 får vi betala tillbaka allt utom resor och startavgiften. Men vi har aldrig behövt göra detta. Det är succé varje gång vi har ett uppdrag!

Det finns en hake i garantin - förståss!

Haken är ju att vi testar Generalsekreteraren och kollar hans inställning till chefsstödet och hans mål för förändringsarbetet, m m. Är det så att Gert inte är säker på att han kommer att gå iland med chefsstödet men Generalsekreteraren ändå vill ha stödet, så genomför vi naturligtvis det, men vi betalar i så fall inte tillbaka några pengar ifall vi inte lyckas.

Om det är så att kemin mellan Gert och Ban Ki-Moon inte stämmer, så har vi fler coacher att välja bland.

Gert har ju en fördel, han är jättebra på språk och Ban-Ki-Moon är visst inte så bra på Engelska. Men han är nog bra som diplomat, och sådana personer kan nog överbrygga personkemiska problem.

Jag ringer New York imorgon. Det blir ett s k cold call. Undrar hur jag ska inleda samtalet? - Good Morning mr General Secretary. I can help you to make your staff work much more efficient by reducing the energy leaks that occurs due to bad leadership. Can I meet you on Tuesday May 3rd? Would you prefer in the morning or afternoon?

Inte så bra. Måste få in att vi hjäpt andra internationella verksamheter - vilket vi också har. Jag måste nog bygga upp min position rätt bra - jag har jobbat som plutonchef i FN. Kan det vara nåt? Jag känner en person som jobbat som sekreterare hos FN i New York. Ja, det var inte Generalsekreterare, men nog smäller Sekreterare nästan lika högt? Jag får planera ikväll och träna på fraserna.

Har nån några tips om hur jag ska göra?

Wish me good luck!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar